№ 10 (2014)

Зміст

Інформаційні системи

ПРИКЛАДНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН PDF (English)
M. Ulinowicz 5-15
МОДИФІКАЦІЯ ФІЛЬТРІВ ОБРОБКИ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ЗАДАЧ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ PDF
О. О. Пікєнін, Олександр Віталійович Прохорчук, І. О. Кучерявенко 15-26
АРХІТЕКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБРОБКИ НАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІКРОСУПУТНИКА PDF
Лев Михайлович Рижков, Д. М. Бахтін 26-32
ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ЗОНИ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЛАЗЕРНОГО ГІРОСКОПА ВІД РАДІУСА КРИВИЗНИ СФЕРИЧНИХ ДЗЕРКАЛ PDF (English)
Євгеній Анатолійович Бондаренко 32-41
КЕРУВАННЯ ПОТОКОМ У АЕРОДИНАМІЧНІЙ ТРУБІ PDF (Русский)
Вэй Ли, Сергей Валериевич Зинченко, Валерий Петрович Зинченко 41-49
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПЕРАТОРА В СИСТЕМАХ ЛЮДИНА - МАШИНА. ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ PDF (English)
А. Копит 50-55
ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ КОРИСТУВАЧА В СУПУТНИКОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Олександр Васильович Збруцький, Григорій Євсійович Янкелевич 56-60

Механіка

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ РОБОЧОГО ТІЛА ВИХРОВОГО ДВИГУНА-ГЕНЕРАТОРА ПО ТОРОЇДНІЙ ТРАЄКТОРІЇ PDF
Олександр Петрович Мариношенко, М. Ю. Коноваленко 61-68
ВИБІР АЕРОДИНАМІЧНОЇ СХЕМИ БпЛА КОНТЕЙНЕРНОГО СТАРТУ З ВРАХУВАННЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОКОВОЇ СТІЙКОСТІ PDF
Ілля Станіславович Кривохатько, Олександр Миколайович Масько 69-79
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРИ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ІМПУЛЬСНОМУ ЗБУДЖЕННІ PDF (Русский)
Виктор Гурьевич Савин, Наталья Ильинична Штефан, Валерий М. Шарапов 80-85
ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ КОНІЧНОГО РЕЗЕРВУАРУ І РІДИНИ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПІД ДІЄЮ ПЕРИОДИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
Вікторія Володимировна Губська 85-92
ОЦІНКА аеродинамічних характеристик ВІДСІКУ КРИЛА чисельні методи З УРАХУВАННЯМ В'ЯЗКОСТІ PDF (Русский)
Игорь В. Король, Александра Д. Молодчик 92-100
ІДЕНТИФІКАЦІЯ АЕРОДиНАМІЧних коефіцієнтів математичної моделі бокового руху літального апарата PDF
Артемій Г. Казак, Роман В. Карнаушенко, Олександр Петрович Мариношенко 100-108
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ МЕТОДУ ВУЗЛОВОЇ КОНДЕНСАЦІЇ ТА ПАКЕТУ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ PDF
Тетяна Василівна Балабанова, Олександр В. Шевченко 109-117
ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ПЛАСТИН НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ З УРАХУВАННЯМ ПОВЗУЧОСТІ МАТЕРІАЛУ PDF (English)
Сергій Іванович Трубачев, Ольга Миколаївна Алексейчук 118-121

Керування

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ БАРОМЕТРИЧНИХ ВИСОТОМІРІВ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ PDF
Олена Миколаївна Нечипоренко, Костянтин А. Лєбєдєв 122-131
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ІЗ КОМПЕНСАЦІЄЮ НЕЛІНІЙНОСТІ ВИКОНУЮЧОГО ПРИСТРОЮ PDF (Русский)
Ігор Михайлович Голінко, Ірина Євгенівна Галицька, Валентин Юрійович Степаненко 131-141
МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ УДАРНОГО ВПЛИВУ НА ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ
Олександр Миколайович Бондаренко, Діма Є. Івахнюк 141-152
Особливості нівелювання літаків за допомогою лазерної коорди-натно-вимірювальної машини PDF
Генадій Анатолійович Вірченко, Давид Д. Пасічник, А. Й. Незенко 152-159
NONLINEAR CONTROL FOR HIGH-ANGLE-OF-ATTACK AIRCRAFT FLIGHT USING THE STATE-DEPENDENT RICCATI EQUATION PDF (English)
Anna Prach, Ozan Tekinalp 159-170
АДАПТИВНИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ ІЗ ЗАДАНОЮ ТОЧНІСТЮ ЗА НЕВИЗНАЧЕНИХ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕННЯХ PDF (Русский)
Александр Васильевич Збруцкий, Анастасия С. Мищук 171-177