ОЦІНКА аеродинамічних характеристик ВІДСІКУ КРИЛА чисельні методи З УРАХУВАННЯМ В'ЯЗКОСТІ

Автор(и)

  • Игорь В. Король Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Україна
  • Александра Д. Молодчик Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2219-380410201442324

Ключові слова:

аеродинаміка, крило, профіль, вихор, віхрегенератор, в'язкість, рівняння Нав'є-Стокса, числа Рейнольдса

Анотація

Вимоги до аеродинамічних характеристик літальних апаратів (далі ЛА) постійно підвищуються, що робить завдання поліпшення аеродинамічних характе-ристик крилових профілів несучих поверхонь все більш актуальною і злободнев-ною. У зв'язку з цим подальші дослідження в цій галузі повинні бути спрямовані на створення спеціалізованих аеродинамічних профілів із заданими для виконання конкретних завдань, поліпшеними аеродинамічними характеристиками. Виконання цього завдання тісно пов'язане з використанням чисельних методів, заснованих на рішенні рівнянь Нав'є-Стокса з моделюванням умов, які впливають на рух ЛА в реальному середовищі.
Вирішені завдання з використанням розрахункової програми «FLOWORKS», поки-завше задовільну збіжність в тестовому розрахунку з результатами параметри-чеських даних. Рішення чисельної задачі по визначенню основних аеродінамічен-ських характеристик крила на основі профілю D-2 з максимальною відносною тол-щіной 30% виявило ряд переваг, таких як зміщення аеродинамічного фокуса до 30% від носка крила, збільшення площі самого профілю, відповідно, і частки наповнюється підйомного газу. Надалі планується удосконалювати даний профіль для проектування ЛА з аеростатичних підтримкою за допомогою розрахункової програми «FLOWORKS».
Отримано основні аеродинамічні характеристики, з аналізу яких можна зробити висновок про доцільність використання крила з віхрегенераторамі по передній кромці. Уже в першому наближення видно, що віхрегенератори, неклас-січеской форми, встановлені на передній крайці крила забезпечують значне збільшення підйомної сили, при невеликому підвищення лобового опору.
Подальші дослідження будуть спрямовані на оптимізацію геометрії віхрегенераторов та їх кількості, а так само на боротьбу зі зривом потоку на великих кутах атаки і малих Re.

Біографії авторів

Игорь В. Король, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

аспирант кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

Александра Д. Молодчик, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

аспирант кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

Посилання

Ушаков Б. А. Атлас аэродинамических характеристик профилей крыльев // Б. А. Ушаков, П. П. Красильщиков, А. К. Волков, А. Н. Гржегоржевский/ – ЦАГИ, 1940. – 339 с.

Кашафутдинов С. Т. Атлас аэродинамических характеристик крыло-вых профилей. // С. Т. Кашафутдинов, В. Н. Лушин/ – Новосибирск 1994. – 80 с.

Броуде Б.Г. Воздухоплавательные летательные аппараты // Б. Г. Броуде/ – М.: Машиностроение 1976. –137 с.

Лемко О. Л. Аэродинамика и устойчивость летательных аппаратов схемы «Летающее крыло». Киев, НТУУ «КПИ» 2011. – 321 с. ISBN 9789666224142.

Лемко О. Л. Методика параметрических исследований расчетной модели первого приближения летательного аппарата с аэростатической поддержкой // О. Л. Лемко, И. В. Король /- Информационные системы, механика и управления Київ, НТУУ «КПІ» 2013 – 162 с.

Лемко О. Л. Електронне навчальне видання «Аеродинамічні характеристики транспортних літаків та їх розрахунок» // О. Л. Лемко / Київ: НТУУ «КПІ», 2012, 75 с. Режим доступу http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2215.

Щербонос А. Г. Экспериментальное исследование крыла с генераторами вихрей // А. Г. Щербонос, Е. П. Ударцев/ – Харьков: ХАИ, 2009, с. 194-201.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-24

Номер

Розділ

Механіка