Редакційний штат

Редактори

 1. Лев Михайлович Рижков, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Україна
 2. Svitlana Grygorivna Stepanenko, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 3. Ольга МиколаЇвна Алексейчук, НТУУ "КПІ", Україна
 4. Володимир Миколайович Федоров, в.о.зав. кафедри теоретичної механіки НТУУ «КПІ», Україна
 5. Олександр Васильович Збруцький, професор, декан ФАКС НТУУ «КПІ» , відповідальний редактор, Україна
 6. Володимир Степанович Блінцов, професор, проректор з наукової роботи, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 7. Здобуслав Горай, професор, зав. каф. Варшавського техноло- гічного університету, Польща
 8. Prof., Doc.Tech.Sc. Vitalii Semenovich Didkovskyi, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
 9. Юліан Михайлович Туз, .т.н., професор, зав. кафедри НТУУ «КПІ»
 10. Ольга Андреевна Семаева, Национальный центр аэрокосмического образования молодежи им. А.М. Макарова, Україна

Літературний редактор

 1. Вікторія Володимирівна Губська, НТУУ "КПІ", Україна