Редакційний штат

Відповідальний редактор

Олександр Васильович Збруцький, професор, декан ФАКС НТУУ «КПІ» , відповідальний редактор, Ukraine

Відповідальний секретар

Ольга МиколаЇвна Алексейчук, НТУУ "КПІ", Ukraine

Редколегія

Володимир Миколайович Федоров, в.о.зав. кафедри теоретичної механіки НТУУ «КПІ», Ukraine

Nick Krobka, Russian Federation

Václav Pístek, Director of Institute of Automotive Engineering, Brno, Czechia

Jonas Stankünas, Lithuania

Tatiana Kalganova, United Kingdom

Ivana Budinska

Alexander V Nebylov, Chief of Department of St.Psb States’ Academy of Aerospace Instrumentation, Russian Federation

Володимир Борисович Ларін, зав. відділом Інституту механіки НАН України

Alexander Grygorenko, зав. відділом Інституту механіки НАН України

Janusz Narkiewicz, Варшавський університет технологій, завідувач кафедри, Poland

Здобуслав Горай, професор, зав. каф. Варшавського техноло- гічного університету, Poland

Юліан Михайлович Туз, д.т.н., професор, зав. кафедри НТУУ «КПІ»

Vitalіy Sukhov, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056, Ukraine

Технічний секретар

Svitlana Grygorivna Stepanenko, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine