КЕРУВАННЯ ПОТОКОМ У АЕРОДИНАМІЧНІЙ ТРУБІ

Автор(и)

  • Вэй Ли Шеньянський аерокосмичний університет, Північна Корея
  • Сергей Валериевич Зинченко
  • Валерий Петрович Зинченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2219-380410201442516

Ключові слова:

алгоритм, керування, потік, експеримент, програмне забезпечення, аеродинамічна труба

Анотація

Запропоновано алгоритм програмного керування потоком в дозвуковій аеродинамічній трубі в режимі реального часу на основі математичної моделі за припущення, що потік нестискуваний, ізотермічний і відбувається в горизонтальній площині без урахування об'ємних сил. Прикладне програмне забезпечення має два рівні, які взаємодіють через загальну область пам'яті двох комп'ютерів. Один комп'ютер здійснює регулювання, а інший - виконує управління експериментом, що забезпечує відповідність експериментальних і натурних умов, необхідну точність та інформативність.

Біографії авторів

Вэй Ли, Шеньянський аерокосмичний університет

м. Шеньян, КНР

Валерий Петрович Зинченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

доцент кафедри

Посилання

Зинченко В. П. Автоматизация экспериментальных исследований в аэродинамической трубе // В. П. Зинченко / УСиМ. - 1989. - № 1.- С. 95 - 99.

Системы автоматизации экспериментальных исследований в аэродинамических трубах / В. М. Египко, В. П. Зинченко, Б. Н. Белоусов, Ф. Н. Горин. - К.: Наукова думка, 1992. - 264 c.

Зінченко В. П. Інформаційна технологія проектних досліджень // В. П. Зинченко / Міжнар. конгрес “Інформаційне суспільство в Україні - стан проблеми, перспективи”. - К.: НТУУ “КПІ”, 2000. - С. 218 - 230.

Зінченко В. П. Інформаційна технологія проектних досліджень склад-них технічних об’єктів // В. П. Зинченко / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2000. - № 4. – С. 32 - 42.

Зинченко В. П., Египко В. М. Метод моделирования динамических процессов в аэродинамических трубах малых дозвуковых скоростей // В. П. Зинченко, В. М. Египко/ К., 1996. – 19 с. (Преп./ НАН Укрины Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова; 96 - 13).

Зинченко В. П. Решение задачи движения газа в дозвуковой аэродинамической трубе методом разделяемых переменных // В. П. Зинченко, С. В. Зинченко / VI Міжнарод. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука: Зб. доп. - К.: НТУУ "КПИ", 1997. - С. 180.

Зинченко В. П. Моделирование переходных процессов в аэродинамической трубе // В. П. Зинченко, С. В. Зинченко, Ф. Н. Горин, И. П. Муха / Технології розподілених обчислень в імітаційному моделюванні. - К.: НАН України Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 2001. - С. 92 – 98.

Зинченко В. П. Модель стационарного движения газа в аэродинамической трубе // В. П. Зинченко/ Інформаційні системи, механіка та керування, 2008. Вып. 1. - С. 76 – 88.

Зинченко В. П. Модель потока газа в дозвуковой аэродинамической трубе // В. П. Зинченко / Інформаційні системи, механіка та керування, 2009. Вып. 2. - С. 33 – 40.

Горлин С. М. Аэромеханические измерения // С. М. Горлин, Н. М. Слезингер / - М.: Наука, 1964. - 720 с.

Лойцанский Л. Г. Механика жидкости и газа //Л. Г. Лойцанский / М.: Наука, 1973. - 848 с.

Форсайт Дж. Машинные методы математических вычислений //Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер / - М.: Мир, 1980. - 280 c.

Тихонов А. Н. Уравнения математической физики // А. Н. Тихонов, А. А. Самарский / - М.: Наука, 1972. - 735 с.

Zhao Changyu The design of low speed cascade wind tunnel // Zhao Changyu, Li Guangli / Journal of Shenyang institute of aeronautical engineering, 2009.№4, Р15-Р17, China.

Guowen L. Speed and angle control design of HIT wind tunnel test system // Li Guowen, Changren Li , Guangli Li / Journal of Shenyang institute of aeronautical engineering, 2010. №2, Р4 - Р8, China.

Зинченко В. П. Исследование и реализация алгоритма адаптивного управления экспериментом // В. П. Зинченко / Проблемы управления и информатики. - 2001. - № 3. - С. 58 - 69.

Зинченко В. П. Алгоритмы и базовые программные модули для управления технологическими модулями Prometheus // В. П. Зинченко, С. В. Зинченко / УСиМ, 2007. - № 5. - С. 52 – 60.

Зинченко С. В. Исследование характеристик знание ориентированных интеллектуальных систем мягкого реального времени // С. В. Зинченко/ Комп’ютерні засоби, мережі та системи. 2012, №11. - С. 13 - 22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-24

Номер

Розділ

Інформаційні системи