ВИБІР АЕРОДИНАМІЧНОЇ СХЕМИ БпЛА КОНТЕЙНЕРНОГО СТАРТУ З ВРАХУВАННЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОКОВОЇ СТІЙКОСТІ

Ілля Станіславович Кривохатько, Олександр Миколайович Масько

Анотація


Досліджено питання формування загального аеродинамічного обрису безпілотного літального апарату контейнерного старту. Обґрунтовано застосування аеродинамічної схеми тандем. Запропоновано підхід у визначення раціональних геометричних розмірів окремих частин безпілотного літального апарату. Отримані теоретичні характеристики перевірялись експериментально та підтвердили теоретичні розрахунки. Запропоновано методику визначення обрису та визначені перспективні напрями дослідження.


Ключові слова


БпЛА; стійкість; керованість; проектування

Повний текст:

PDF

Посилання


Даник Ю. Г. Безпілотні літальні апарати: означення. Класифікація, стан та перспективи розвитку і використання // Космічна наука і технологія. – 2008. - №1. – С.30 43.

Беспилотные летательные аппараты: Методики приближенных расче-тов основных параметров и характеристик / В. М. Ильюшко, М. М. Митрахович, А. В. Самков, В. И. Силков, О. В. Соловьев, В. И. Стрельников; Под общ. Ред. В. И. Силкова. – К.: ЦНИИ ВВТ ВС Украины, 2009. – 302 с.

Збруцький О. В. Безпілотні літальні апарати контейнерного старту: сучасний стан і напрямки досліджень / О. В. Збруцький, О. М. Масько, В. В. Сухов // Вісник ММІ, вип. 64. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 63 66.

Торенбик Э. Проектирование дозвуковых самолетов: Пер. с англ. / Пер. с англ. Е. П. Голубков / Э. Торенбик. – М. : Машиностроение, 1983. – 648 с.

Лисецкий Ю. М. Метод комплексной экспертной оценки для проекти-рования сложных технических систем / Ю. М. Лисецкий // математичні машини і системи. – 2006. – №2 – С.141–146.

Петров К. П. Аэродинамика элементов летательных аппаратов / К. П. Петров. – М.: Машиностроение, 1985. – 272 с.

Юрьев Б. Н. Экспериментальная аэродинамика / Б. Н. Юрьев. – Часть 2. Индуктивное сопротивление. – М. : НКОП СССР, 1938. – 275 с.

Остославский И. В. Продольная устойчивость и управляемость самолета / И. В. Остославский, Г. С. Калачев. – М. : Государственное издательство оборонной промышленности, 1951. – 368 с.

Вотяков В. Д. Аэродинамика летательных аппаратов и гидравлика их систем – Ч. 1 «Аэродинамика» / В. Д. Вотяков. – ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского, 1972. – 654 с.

Шахов В. Г. Аэродинамические усовершенствования и схемы летате-льных аппаратов / В. Г. Шахов. – Куйбышев, Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королева, 1984. – 72 с.

Масько О. М., Сухов В. В. Визначення базових параметрів безпілотного літального апарату на етапі попереднього проектування: VIII Міждународна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки», Збірник доповідей, м. Київ, 2011 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380410201442307

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ілля Станіславович Кривохатько, Олександр Миколайович Масько