СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ БАРОМЕТРИЧНИХ ВИСОТОМІРІВ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ

Автор(и)

  • Олена Миколаївна Нечипоренко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Україна https://orcid.org/0000-0001-5404-2079
  • Костянтин А. Лєбєдєв Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2219-380410201442424

Ключові слова:

система автоматизованого контролю, швидкодія, барометричний висотомір

Анотація

Проведена оптимізація релейної цифрової системи автоматизованого контролю, яка може бути використана для синтезу автоматизованої системи контролю, градуювання і повірки, оптимальної за точністю, надійністю і швидкодією, з можливістю зняття варіації показань контролюємих засобів повітряного тиску.

Біографії авторів

Олена Миколаївна Нечипоренко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

Доцент кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

Костянтин А. Лєбєдєв, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

магістр кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

Посилання

Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ри-вест, К. Штайн // – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2005. – 1296 с.

Понтрягин Л. С. Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе // – М.: Наука, 1985. – 392 с.

Нечипоренко О. М. Основи надійності літальних апаратів / О. М. Нечипоренко // – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 240 с.

«Программный задатчик давления», Нечипоренко О. М., Полішко С. П. Авторське свідоцтво СРСР № 1546941 від 1 лютого 1988, зареєстровано в Держреєстрі винаходів СРСР 01.10.89 р.

Нечипоренко Е. Н. Cоздание высокоточных и быстродействующих задатчиков давления газа / Е. Н. Нечипоренко, С. П. Полишко // Измерительная техника, № 8. – 1989. – С. 32-34.

Хансуваров К. И. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара / Хансуваров К. И., Цейтлин В. Г. // М.: Издательство стандартов, 1990. – С. 69-74.

Рапопорт Э. Я. Оптимальное управление системами с распределенными параметрами / Э. Я. Рапопорт. // — М.: Высшая школа, 2009. — 677 с.

Теория оптимизации систем автоматического управления / под ред. К. А. Пупкова, Н. Д. Егупова //– М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 744 с.

Ловчаков В. И. Оптимальное управление электротехническими объектами. / В. И. Ловчаков, Б. В. Сухинин, В. В. Сурков // – Тула: Изд-во ТулГУ, 2004. – С. 23-51.

Нечипоренко О. М. Математична модель релейної цифрової системи автоматичного регулювання / О. М. Нечипоренко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». Вип. 5. Голова редакційної колегії В. К. Присяжнюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2012. – С. 133-135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-24

Номер

Розділ

Керування