DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380410201442424

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ БАРОМЕТРИЧНИХ ВИСОТОМІРІВ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ

Олена Миколаївна Нечипоренко, Костянтин А. Лєбєдєв

Анотація


Проведена оптимізація релейної цифрової системи автоматизованого контролю, яка може бути використана для синтезу автоматизованої системи контролю, градуювання і повірки, оптимальної за точністю, надійністю і швидкодією, з можливістю зняття варіації показань контролюємих засобів повітряного тиску.


Ключові слова


система автоматизованого контролю; швидкодія; барометричний висотомір

Повний текст:

PDF

Посилання


Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ри-вест, К. Штайн // – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2005. – 1296 с.

Понтрягин Л. С. Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе // – М.: Наука, 1985. – 392 с.

Нечипоренко О. М. Основи надійності літальних апаратів / О. М. Нечипоренко // – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 240 с.

«Программный задатчик давления», Нечипоренко О. М., Полішко С. П. Авторське свідоцтво СРСР № 1546941 від 1 лютого 1988, зареєстровано в Держреєстрі винаходів СРСР 01.10.89 р.

Нечипоренко Е. Н. Cоздание высокоточных и быстродействующих задатчиков давления газа / Е. Н. Нечипоренко, С. П. Полишко // Измерительная техника, № 8. – 1989. – С. 32-34.

Хансуваров К. И. Техника измерения давления, расхода, количества и уровня жидкости, газа и пара / Хансуваров К. И., Цейтлин В. Г. // М.: Издательство стандартов, 1990. – С. 69-74.

Рапопорт Э. Я. Оптимальное управление системами с распределенными параметрами / Э. Я. Рапопорт. // — М.: Высшая школа, 2009. — 677 с.

Теория оптимизации систем автоматического управления / под ред. К. А. Пупкова, Н. Д. Егупова //– М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 744 с.

Ловчаков В. И. Оптимальное управление электротехническими объектами. / В. И. Ловчаков, Б. В. Сухинин, В. В. Сурков // – Тула: Изд-во ТулГУ, 2004. – С. 23-51.

Нечипоренко О. М. Математична модель релейної цифрової системи автоматичного регулювання / О. М. Нечипоренко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Техніка». Вип. 5. Голова редакційної колегії В. К. Присяжнюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2012. – С. 133-135.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: