DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380410201442358

ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ПЛАСТИН НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ З УРАХУВАННЯМ ПОВЗУЧОСТІ МАТЕРІАЛУ

Сергій Іванович Трубачев, Ольга Миколаївна Алексейчук

Анотація


Досліджено вимушені коливання пластини, що лежить на пружній основі, з урахуванням повзучості матеріалу. Розв'язок задачі отримано методом Бубнова‑Гальоркіна з урахуванням декількох форм коливань. Амплітудно‑частотні характеристики знаходили методом підвищення жорсткостей, який заснований на варіаційно‑сітковому підході побудови функціоналу типу Релея і мінімізований методом покоординатного спуску. Розглянуто стійкість стаціонарних коливань. Наведені аналітичні залежності  показують вплив повзучості матеріалу на амплітуду вимушених коливань.


Ключові слова


вимушені коливання; повзучість матеріалу

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ржаницин А. Р. Теория ползучести // А. Р. Ржаницин / М.: Машино-строение, 1968. 415 с.

Василенко М. В. Теорія коливань і стійкості руху // М. В. Василенко, О. М. Алексейчук /– К.: Вища школа, 2004. – 525 с.

Бабенко А. Е. Определение частотного спектра и собственных форм колебаний упругих систем методом повышения жесткостей // А. Е. Бабенко, О. А. Боронко, Н. В. Василенко, С. И. Трубачев / Проблемы прочности. – 1990. – № 2 – с. 122-124.

Бабенко А. Е. Применение и развитие метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибрационных нагрузках // А. Е. Бабенко, Н. И. Бобырь, С. Л. Бойко, О. А. Боронко / – К.: Инрес, 2005. – 264 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: