ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРИ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ІМПУЛЬСНОМУ ЗБУДЖЕННІ

Автор(и)

  • Виктор Гурьевич Савин Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Ukraine
  • Наталья Ильинична Штефан Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9511-5676
  • Валерий М. Шарапов професор, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2219-380410201442518

Ключові слова:

нестаціонарна поведінка, циліндричний п’єзоелектричний перетворювач, експериментальні дослідження

Анотація

Наведені експериментальні дослідження, які показують можливість практичного застосування математичних моделей, що описують процес нестаціонарної поведінки циліндричного п’єзоелектричного перетворювача (випромінювача).

Наведено опис вимірювальної установки та умови проведення експериментів.

Проведений аналіз отриманих результатів їх порівняння з теоретичними. На основі виконаних розрахунків та експериментів зроблено висновок щодо застосування на практиці моделі циліндричного п’єзоелектричного перетворювача, що базується на лінійній теорії Кірхгофа-Лява в нестаціонарних задачах при розрахунку циліндричних   перетворювачів.

Необхідно зауважити, що прийняті геометричні розміри п’єзоелектричного циліндра характерні для реальних випромінювачів на режимах, що є близькими до робочих.

Розглянуто збудження перетворювача на порівняно низьких резонансних частотах. Із зростанням частоті електричного сигналу, що підводиться, або при збуджуючій дії електричними імпульсами складної форми зі стрибками напруги, розбіжність експериментальних та теоретичних результатів, може збільшуватись. Однак, режими, що вивчаються, є робочими для гідроакустичних систем та їх дослідження представляє собою найбільший інтерес.

Біографії авторів

Виктор Гурьевич Савин, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

завідувач кафедри теоретичної механіки

Наталья Ильинична Штефан, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

доцент кафедри теоретичної механіки

Посилання

Бабаев А. Є. Акустические и механические поля радиально поляризо-ванного цилиндрического вибратора при импульсном электрическом возбуждении // А. Є. Бабаев, А. А. Лейко, В. Г. Савин / Акуст. журн. -1989. – т. 35, № 2 - с. 111 - 217.

Бабаев А.Є. Действие нестационарного электрического сигнала на пьезокерамическую цилиндрическую оболочку, контактирующую с жидкостью. // А. Є. Бабаев, В. Г. Савин /Акуст. журн. -1987. – т. 33, № 5 - с. 938 - 940.

Савин В. Г. Излучение акустических импульсов сферическим пьезо-вибратором // В. Г. Савин /Акуст. журн. –1991. – т.37, № 6 – с. 1194 1198.

Савин В. Г. Преобразование акустических импульсов в электрические цилиндрической оболочкой // В. Г. Савин / Акуст. журн. –1992. – т.38, № 1 – с. 144 – 149.

Дідковський В. С. Електроакустичні п’єзокерамічні перетворювачі (розрахунок, проектування, конструювання). Навч. посібник. // В. С. Дідковський, А. А. Лейко, В. Г. Савин / – Кіровоград: УМЕКС.- ЛТД. 2006. – 448с.

Савин В. Г. Нестационарная гидроэлектроупругость сферических пьезоэлектрических преобразователей. Монография: // В. Г. Савин, А. В. Збруцкий, И. О. Моргун/ К.: НТУУ «КПИ», 2013.–244с

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-24

Номер

Розділ

Механіка