DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380410201442351

ІДЕНТИФІКАЦІЯ АЕРОДиНАМІЧних коефіцієнтів математичної моделі бокового руху літального апарата

Артемій Г. Казак, Роман В. Карнаушенко, Олександр Петрович Мариношенко

Анотація


Системи автоматичного керування літальним апаратом повинні забезпечувати точну і швидку реакцію на командний вплив, незважаючи на значні зміни умов польоту. Адаптивне керування є одним з основних методів вирішення таких проблем як точне і швидке визначення поточних параметрів під час польоту. У даній статті запропонований метод, який є вдосконаленим методом ідентифікації на основі синтезу адаптивної системи. Він поєднує переваги відомих методів ідентифікації аеродинамічних коефіцієнтів поданих у відкритих джерелах. Метод ідентифікації аеродинамічних коефіцієнтів дозволяє досить добре визначати аеродинамічні коефіцієнти із записів льотних випробувань: після проведення ідентифікації збільшується ступінь збіжності перехідних процесів реального ЛА і його математичної моделі. Цей метод забезпечить підвищення точності ідентифікації параметрів руху ЛА.Ключові слова


ідентифікація аеродинамічних коефіцієнтів; синтез адаптивної системи; льотні випробування; аеродинамічні похідні; боковий рух літака

Повний текст:

PDF

Посилання


Красовский А. А. Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование // А. А. Красовский / - М.: Наука, 1973. – 560 с.

Корсун О. Н. Прогнозирование параметров движения самолета на основе идентификации упрощенной линейной модели // О. Н. Корсун, Ю. Г. Веселов, С. П. Гулевич / Инженерное образование: – Вып. № 12 – МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Андриевский Б. Р. Адаптивное управление летательным аппаратом с идентификацией на скользящих режимах // Б. Р. Андриевский, А. Л. Фрадков/ Сборник «Управление большими системами». – М.: ИПУ РАН. – 2009. – Вып. № 26 – c.113-145.

Никитин А. И. Методика идентификации параметров математической модели летательного аппарата на основе синтеза следящей системы // А. И. Никитин /Электронный журнал «Труды МАИ» – 2011. – Вып. № 45.

Maciej Lasek, Piotr Lichota. Aircraft dynamic model identification on the basis of flight data recorder registers. – Challenges of Modern Technology, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics – Foundation for Young Scientists. – 2013. – Vol. 4, no. 1. – p. 16-20.

Гончаренко В. И. Идентификация параметров движения летательных аппаратов на активном участке траектории с использованием дискретного вейвлет-преобразования // В. И. Гончаренко, А. А. Кобзарь, Д. С. Кучерявенко/ Электронный журнал «Труды МАИ» – 2011. – Вып. № 46.

Асланян А. Э. Системы автоматического управления полетом летатель-ных аппаратов // А. Э. Асланян / – Ч. 1. – КВВАИУ – 1984. – 435 с.

Павленко В. Ф. Корабельные самолеты // В. Ф. Павленко / М.: Воениз-дат, 1990. — 320 с.

Современная прикладная теория управления: синергетический подход в теории управления. // Под ред. А. А. Колесникова. – Ч. II – Москва-Таганрог: Изд. ТРТУ – 2000 г. – 559 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: