МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ РОБОЧОГО ТІЛА ВИХРОВОГО ДВИГУНА-ГЕНЕРАТОРА ПО ТОРОЇДНІЙ ТРАЄКТОРІЇ

Олександр Петрович Мариношенко, М. Ю. Коноваленко

Анотація


 Проведений аналіз руху рідини, показав що рух має складну просторову траєкторію і дозволив вперше отримати математичну модель та описані вирази, для діючих сил, при вихровому русі робочого тіла в замкненому об’ємі, по тороїд ній траєкторії. Це дає змогу промоделювати вихровий рух рідини, проаналізувати та здійснити реалізацію даного дослідження, у вигляді працездатної моделі вихрового двигуна-генератора.


Ключові слова


вихровий рух; вихровий двигун; вихор в обмеженому просторі; математична модель вихор

Повний текст:

PDF

Посилання


Шлихтинг Г. «Теория пограничного слоя», - М.: «Наука»,1974г.- 654с.

Милович А. Я. «Теория взаимодействия тел и жидкости. 2-е издание, исправленное и дополненное».-Москва :Гос. изд. литературы по строительству и архитектуре, 1955г. - 311 с.

Пуанкаре А. «Теория вихрей», - Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000г.- 160 с.

Милович А. Я. «Основы гидромеханики».-М.-Л.: Гос. Энергетич. Изд-во, 1946г.- 157 с.

Козырев Н. А. «Избранные труды». – Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1991г.- 447 стр.

Джерело даних: http://www.newsru.com/russia/04feb2010/gravitcapa.html.

Шаубергер В. ENERGY EVOLUTION/Перевод с английского Л. Новиковой Энергия воды. — М-:Яуза, Эксмо.2007.-320с.

Tesla N. U.S. Patent 1,061,206 - May 6, 1913 . Джерело даних: http://phoenixnavigation.com/ptbc/tesla1.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380410201442287

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олександр Петрович Мариношенко, М. Ю. Коноваленко