СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ІЗ КОМПЕНСАЦІЄЮ НЕЛІНІЙНОСТІ ВИКОНУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

Ігор Михайлович Голінко, Ірина Євгенівна Галицька, Валентин Юрійович Степаненко

Анотація


Вирішується завдання подолання недоліків систем керування, пов'язаних із наявністю інерційності та статичної нелінійності виконуючих пристроїв. Розглянуто системи каскадного керування, де в якості виконуючого пристрою використовується допоміжний контур стабілізації витрати, який зменшує негативний вплив інерційності та нелінійності регулюючого клапану. Запропоновано алгоритм цифрового керування, який у сигналі регулювання враховує статичні та динамічні властивості виконуючого пристрою. Проведено дослідження роботи описаних контурів керування. Виходячи з результатів видно, що розглянуті методи компенсації негативних властивостей регулюючих клапанів зменшують перерегулювання та тривалість перехідних процесів у реальних системах керування.Ключові слова


інерційність; статична нелінійність; контур регулювання; виконуючий пристрій; ПІ регулятор; система керування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Изерман Р. Цифровые системы управления: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 541 с.

Романенко В. Д. Методи автоматизації прогресивних технологій: Під-ручник. // В. Д. Романенко/ – К.: Вища школа, 1995. – 519 с.

Емельянов А. И. Исполнительные устройства промышленных регуляторов // А. И. Емельянов, В. А. Емельянов. / – М.: Машиностроение, 1975. – 224 с.

Казинер Ю. Я. Пневматические исполнительные устройства в системах автоматического управления // Ю. Я. Казинер, М. С. Слободкин / – М.: Энергия, 1972. – 71 с.

Остапенко Ю. А. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів керування: Підручник. – К.: «Задруга», 1999. – 424 с.

Кубрак А. І. Комп’ютерне моделювання та ідентифікація автоматичних систем // А. І. Кубрак, А. І. Жученко, М. З. Кваско / Навч. посіб. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004. – 424 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380410201442427

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ігор Михайлович Голінко, Ірина Євгенівна Галицька, Валентин Юрійович Степаненко