№ 13 (2015)

Зміст

Інформаційні системи

Про підготовку фахівців бортових комплексів авіоніки PDF (Русский)
Валерій Петрович Зінченко, В. А. Тихомиров, Сергей Валерьевич Зинченко 5-19
Концепція аналітичної класифікації ризиків в задачах системного аналізу складних систем PDF
Лев Олександрович Коршевнюк 19-28
КВАНТОВА КРИПТОГРАФІЯ: ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ілля Геннадійович Калюжний 29-36
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЛЬТРАЗВУКОВИХ ЛІНІЙНИХ ФАЗОВАНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК PDF
Юліан Михайлович Туз, Олександр Павлович Красковський, Олексій Олександрович Мосолаб 37-47
ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ МАРШРУТИРИЗАЦІЇ В GRID СИСТЕМАХ PDF (Русский)
Алексей Леонидович Забияка, Юрий Игоревич Барынин 47-53

Механіка

Температурне отвердіння заготовок із полімерних композиційних матеріалів при НВЧ нагріванні PDF (Русский)
Ольга Петровна Роменская, Тамара Антоновна Манько 54-59
ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАЦІЙНО-СІТКОВОГО МЕТОДУ ДО РОЗРАХУНКУ ПІДКРІПЛЕНИХ ОБОЛОНОК PDF (English)
Olga N Alekseychuk, Sergei I Trubachev 60-67
ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО КОРИСНОГО СИГНАЛУ, ПОРУШЕНОГО АПЕРІОДИЧНИМИ ЗБУРЕННЯМИ PDF
Григорій Петрович Гречка 68-72
МОДЕЛЮВАННЯ НЕСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІТАКА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З КОМБІНОВАНИМ КРИЛОМ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ АЕРОДИНАМІКИ PDF (Русский)
Gurkan Ortamevzi 73-87

Керування

СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ШТУЧНИМ МІКРОКЛІМАТОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ ТА ВОЛОГОВМІСТУ ПОВІТРЯ В ЯКОСТІ ПАРАМЕТРА СТАБІЛІЗАЦІЇ PDF
Ігор Михайлович Голінко, Ігор Голінко, Ірина Галицька 88-98
Алгоритм вибору параметрів електричної силової установки безпілотного літального апарату з врахуванням маршруту польоту PDF
Дмитро Сергійович Іголкін, Олександр Миколайович Масько, Віталій Вікторович Сухов 98-110
АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ОПТИЧНОЮ ВІССЮ КАМЕРИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЗА КОЛЬОРОМ PDF
Руслан Сергійович Котвицький, Ганна Володимирівна Сарибога, Олександр Васильович Збруцький 111-115
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА КЕРОВАНОСТІ ЛІТАКА НА КРИТИЧНИХ КУТАХ АТАКИ PDF
Олексій Анатолійович Волинець, Дмитро Миколайович Зінченко 116-122

Інтелектуальна власність

Патентна аналітика як інструмент підвищення ефективності менеджменту інтелектуальної власності підприємства PDF (Русский)
Алла Николаевна Бурлакова, Виталий Анатольевич Воротников 123-128
Інтелектуальна власність у світовій ракетно-космічній галузі як джерело актуальних технічних знань PDF (Русский)
Сергей Петрович Климчук 129-134
Розподіл прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені при виконанні НДР і ДКР PDF (Русский)
Елена Николаевна Маренич 135-139