DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380413201568503

Інтелектуальна власність у світовій ракетно-космічній галузі як джерело актуальних технічних знань

Сергей Петрович Климчук

Анотація


Розглянута можливість використання патентної інформації в структурі системи отримання нових технічних знань, забезпечуючих підтримку інжинірингових процесів

Ключові слова


знання; патентна інформація; пошук; інформаційно-пошуковий тезаурус; дескрипторні статті

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Валькман Ю. Р. Данные, информация, знания в проектировании сложных объектов: трансформация и жизненные циклы. / Ю. Р. Валькман, В. И. Скурихин // Сб. докладов 5-й Международ. конф. «Автоматизация процессов конструирования и технологий в машиностроении». – Пловдив, НРБ, 1988. – С. 58-63.

Добриніна Г. П. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження [Конспект лекцій] / Г. П. Добриніна, В. Д. Пархоменко. – К.: ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права», 2000. – 84 с.

Кудашов В. И. Интеллектуальная собственность: охрана и реализация прав, управление [Учебное пособие] / В. И. Кудашов. – Мн.: БНТУ, 2004. – 321 с.

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: