Концепція аналітичної класифікації ризиків в задачах системного аналізу складних систем

Лев Олександрович Коршевнюк

Анотація


У роботі досліджена проблема формалізації класифікації ризиків в складних системах різної природи, зокрема, в технічних. Актуальність проблеми обумовлена неможливістю сучасних підходів комплексно враховувати ризики, порівнювати їх між собою, аналізувати взаємозалежність та каскадні прояви.

Запропонована концепція класифікації ризиків на основі їх формалізованого опису. Розглянута аналітична класифікація ризиків на основі кластеризації ресурсів системи, що перебувають під ризиком втрат.

Формалізація класифікації дозволяє класифікувати ризики автоматизовано на основі нових даних, прогнозувати і управляти не окремими ризиками, а цілими групами (кластерами). Це мінімізує витрати на управління ризиками та їх негативні прояви для системи в цілому.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробці підходів для класифікації ризиків за декількома показниками одночасно.


Ключові слова


ризик; керування ризиками; класифікація ризиків; складні системи; системи різної природи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Половцев О. В. Системний підхід до моделювання прогнозування та управління фінансово-економічними процесами / О. В. Половцев, П. І. Бідюк, Л. О. Коршевнюк, І. І. Семенчев – Донецьк: ТОВ „Східний видавничий дім”, 2009. – 286 с.


Risk Classification. Statement of Principles. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.actuarialstandardsboard.org/wp-content/uploads/2014/07/riskclassificationSOP.pdf


On Risk Classification / A public policy Monograph – NY: American Academy of Actuaries,  2011. –  72 p.


Згуровский М. З. Системний анализ. Проблемы, методология, приложения / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. – К. Наукова думка, 2005. – 744 с.


Абчук В. А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге / В. А. Абчук.  – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 480 с.


Панягина А. Е. Подходы к пониманию и классификации рисков // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. – 2012. – №6. – С. 6-16.


Коршевнюк Л. О. Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи / Л. О. Коршевнюк, П. І. Бідюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – № 6. – С. 49–54.


Коршевнюк Л. О. Метод , –коаліцій для аналізу погодженості експертних оцінок / Л. О. Коршевнюк, П. І. Бідюк // Системні дослідження та інформаційні техно­логії. – Київ, 2007. – №2. – С.93-104.

 

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380413201568104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Лев Олександрович Коршевнюк