ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАЦІЙНО-СІТКОВОГО МЕТОДУ ДО РОЗРАХУНКУ ПІДКРІПЛЕНИХ ОБОЛОНОК

Olga N Alekseychuk, Sergei I Trubachev

Анотація


У даній роботі розглядається методика розрахунку підкріплених пологих оболонок, яка заснована на використанні методів нелінійного програмування, а саме методу по - координатного спуску, при розв'язанні  завдання мінімізації повної потенційної енергії системи на скінченновимірному просторі допустимих переміщень. Для побудови скінченновимірної задачі використовувалися трикутні скінчені елементи для пологої оболонки. Була досліджена збіжність рішення.


Ключові слова


пологі оболонки; метод скінченних елементів

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абовский Н.П. Ребристые оболочки: В 2-х т. - Красноярск: Изд-во Крас-нояр. политехн., ин-та, 1967

Абовский Н.П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек. / Абовский Н.П., Андреев Н.П., Дерюга А.П.- М.: Наука, 1978. 228 с.

Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин: Прочность, устойчивость и колебания. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.-360 с.

Амиро И.Я. Теория ребристых оболочек / Амиро И .Я., Заруцкий В.А. // Методы расчета оболочек: В 5-ти т. Т.2. Киев: Наук, думка, 1980. - 368 с.

Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы: Пер. с англ. — М.: Мир, 1984-428 С.

Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике — М.: Мир, 1975.-542 С.

Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов — М.: Мир, 1979. — 392 С.

Бабенко А.Е., Бобырь Н.И., Бойко С.Л., Боронко О.А.Применение и развитие метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибраионных нагрузках. - К.: Инрес, 2005. – 264с.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380413201568994

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Olga N Alekseychuk, Sergei I Trubachev