СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ШТУЧНИМ МІКРОКЛІМАТОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ ТА ВОЛОГОВМІСТУ ПОВІТРЯ В ЯКОСТІ ПАРАМЕТРА СТАБІЛІЗАЦІЇ

Ігор Михайлович Голінко, Ігор Голінко, Ірина Галицька

Анотація


Розглядається синтез автоматичної системи керування (АСК) промислового кондиціонера в рамках єдиного комп’ютерно-інтегрованого комплексу із врахуванням технологічних зв’язків між кліматичним обладнанням, який передбачає, що у просторі стану із наявних математичних моделей кліматичного обладнання отримано комплексну динамічну модель промислового кондиціонера. В якості параметрів регулювання АСК промислових комплексів штучного мікроклімату (ПКШМ) запропоновано використовувати температуру та вологовміст повітря. Такий підхід дозволяє розмежувати вплив між контурами регулювання температури та вологості для єдиного матеріального потоку повітряної суміші. Якщо у двовимірній АСК ПКШМ в контурі регулювання вологості використовується вологовміст, інтегральні показники якості покращуються у 1.5 – 2 рази, також зменшується коливніть та тривалість перехідних процесів

Ключові слова


двовимірна автоматична система керування; промисловий кондиціонер; тепломасообмінні процеси; відносна вологість; вологовміст повітря

Повний текст:

PDF

ПосиланняПристатейна бібліографія ГОСТ


Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях / Е.М. Белова. –М.: Евроклимат, 2006. –640с.


Бондарь Е.С. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха / Е.С. Бондарь, А.С. Гордиенко, В.А. Михайлов, Г.В. Нимич. –К.: ООО “Издательский дом “Аванпост–Прим”, 2005. –560 с.


Халимовский А.М. Микропроцессорная система автоматического управления параметрами воздуха раб очей среды человека / А.М. Халимовский, О.И. Киселичник, Н.Я. Островерхов и др. // Электроника и связь. –2001. № 13, –С. 50–54.


Голінко, І.М. Аналіз системи керування для промислового кондиціонера із парозволожувачем / І.М. Голінко, В.Г. Трегуб // Східно-Європейский журнал передових технологій. –2012, № 6/8(60). –С. 14–18.


Голінко, І.М. Аналіз та забезпечення ефективного керування системами штучного мікроклімату / І.М. Голінко, С.Г. Степаненко, І.Є. Галицька, В.Ю. Степаненко // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 - 18 квітня 2013 р., - Київ, 2013. С. 172–175.


Вычужанин В.В. Математические модели нестационарных режимов воздухообработки в центральной СКВ / В.В. Вычужанин // Вісник Одеського національного морського університету: Зб. наук. праць. –Одеса: ОНМУ. 2007. Вип. 23, –С.172–185.


Коханский А.И. Идентификация передаточних функцій охладителя наддувочного воздуха / А.И. Коханский, Э.М. Колпакчи // Науч.–тех. сб. Автоматизация судових технических средств. 2007. Вып. 12, С.68–77.


Голінко І.М. Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера / І.М. Голінко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. –2014, № 6. –С. 27–34.


Голінко І.М. Математичне моделювання процесів тепло- та масообміну для камери парового зволоження / І.М. Голінко, І. Є.Галицька, В.Ю. Степаненко // Прикарпатський вісник НТШ. Серія Число. –2014, № 1(25). С. 54–62.


Голінко І.М. Динамічна модель тепломасообмінних процесів у камері форсуночного зволоження / І.М. Голінко, А.І. Кубрак, І.Є. Галицька //Інформаційні системи, механіка та керування. 2014. № 11, С. 61–71.


Голінко, І.М. Комплексна динамічна модель промислового кондиціонера із форсуночним зволожувачем у просторі стану / І.М. Голінко, І.Є. Галицька // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки: збірка доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 16 - 17 квітня 2015 р., - Київ, 2015. С. 201-207.


Краснов, Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования / Ю.С. Краснов, А.П. Борисоглебская, А.В. Антипов. –М.: ТермоКул, 2004. –373 с.


Голінко, І.М. Аналіз системи керування для промислового кондиціонера із парозволожувачем / І.М. Голінко, В.Г. Трегуб // Східно-Європейский журнал передових технологій. –2012, № 6/8(60). –С. 14–18.


Каталог. VENTUS – вентиляционные агрегаты и центральные кондиционеры. –М.: VTSGroup, 2003. –156 c.


Голінко, І.М. Синтез оптимальних систем керування із мінімізацією керуючого впливу / І.М. Голінко // Комп’ютерні системи та інформаційні технології. – 2012. – № 2(54). – С. 79–88.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380413201566471

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ігор Михайлович Голінко, Ігор Голінко, Ірина Галицька