ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ МАРШРУТИРИЗАЦІЇ В GRID СИСТЕМАХ

Алексей Леонидович Забияка, Юрий Игоревич Барынин

Анотація


У статті дається введення в розподілені обчислення – спосіб вирішення трудомістких завдань (обчислювальних і завдань обробки даних), а саме, технології створення і використання великих грід-систем, а також алгоритми безпечної маршрутизації між вузлами в таких системах. Основна увага в даній статті приділяється комбінування методів розпаралелювання і шифрування.

Ключові слова


грид-системи; комп'ютерні мережі; безпека; шифування

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Демичев А. П. Введение в грид-технологии / А. П. Демичев – Москва: Препринт НИИЯФ МГУ - 2007 - 11/832, 2007.

Kulakov Y. The method of plurality generation of disjoint paths using horizontal exclusive scheduling /Y. Kulakov, A. Kogan // The science advanced. – 2014. – issue 9.  – p.16-18.


Lemeshko A. V. Research on Tensor Model of Multipath Routing in Telecommunication Network with Support of Service Quality by Greate Number of Indices / A. V. Lemeshko, O. Yu. Evseeva, S. V. Garkusha/ 2015. P.


Диброва М. А. Способ конструирования трафика в Grid системах /  М. А. Диброва, А. В. Коган, В. А. Куценко// Вісник Національного технічного університету України “КПІ”: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – К.: ТОВ “ВЕК+”, 2015. – Вип. 62. – С.65–69.

RFC 3036 LDP Specification. L. Andersson, P. Doolan, N. Feldman, A. Fredette, B. Thomas. January 2001. P.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380413201568840

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Алексей Леонидович Забияка, Юрий Игоревич Барынин