DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380413201569874

АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ОПТИЧНОЮ ВІССЮ КАМЕРИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЗА КОЛЬОРОМ

Руслан Сергійович Котвицький, Ганна Володимирівна Сарибога, Олександр Васильович Збруцький

Анотація


Робота присвячена розробці системи технічного зору Розроблено лабораторний стенд для реалізації системи технічного зору, загальну архітектуру ПО для реалізації системи, а також описані об'єкт автоматизації і типова задача для технічного зору .

Ключові слова


система технічного зору; мікроконтролер

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с. Хорн Б. К. Зрение роботов. – М.: Мир. – 1989. – 400 c.

Розпізнавання образів та аналізування зображень [Електронний ресурс] /Студопедія.Орг - 2014-2016 // Дата опублікування: 11.12.2014 — Режим доступу: http://studopedia.org/6-105312.html

Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение / Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2006. – 752 с.

Дзюба В. Г., Варфоломєєв А. Ю. Системи технічного зору / Навчальне видання. – К.: НТУУ «КПІ», 2011 р. – 148 с. Hoffmann G. CIE Color Space. Режим доступу: http://www.fho-emden.de/~hoffmann/ciexyz29082000.pdf. – перевірено 05.09.2011.

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: