Розподіл прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені при виконанні НДР і ДКР

Елена Николаевна Маренич

Анотація


Розглянуто розподіл прав інтелектуальної власності, наводяться приклади формулювань договорів, що використовуються в роботі «КБ «Південне»

Ключові слова


результати інтелектуальної діяльності; інтелектуальна власність; науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 41, 54.

 Цивільний кодекс України: Затверджений Законом України від 16.01.03 № 435-IV (із змін. та доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – 356 с.

 Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-16 (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – Ст. 3.

 Ландин А. В. Использование результатов НИОКР в качестве объектов патентных прав [Електронний ресурс] / А. В. Ландин // Патенты и лицензии. – 2010. – Режим доступу: http://rbis.su/article.php?article=530.

Рязанова Н. Актуальные аспекты зарубежного опыта регулирования прав на служебные объекты интеллектуальной собственности / Н. Рязанова // Теория и практика интеллектуальной собственности. – К., 2010. – № 6. – С.39 – 45.

Смирнов В. И. Госбюджетные НИОКР: За кем приоритет в правах? [Електронний ресурс] / В. И. Смирнов // Патенты и лицензии. – 2006. – Режим доступу: http://rbis.su/article.php?article=525
DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380413201568546

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Елена Николаевна Маренич