ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО КОРИСНОГО СИГНАЛУ, ПОРУШЕНОГО АПЕРІОДИЧНИМИ ЗБУРЕННЯМИ

Григорій Петрович Гречка

Анотація


Визначене точне аналітичне описання сталої величини корисного сигналу, одержаної в результаті вимірювання реального сигналу, що складається з суми самого постійного корисного сигналу та сигналу збурень, які є  аперіодичними процесами. Стала корисна величина сигналу визначається через похідні до четвертого порядку процесу збурень (включно), взяті в точці      виміряного сигналу.


Ключові слова


постійні корисні сигнали; коливальні процеси другого порядку; аперіодичні збурення, похідні вищих порядків (до четвертого включно)

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ракаев А. П. Измерение постоянной составляющей механической величины частотними преобразователями. – Автореферат диссертации на соискание учёной степени к.т.н. – М. 1973. – 26 с.

Цема М. И. Измерение и обработка параметров монотонно затухаючих сигналов. – Киев: Наук. думка, 1988. – 120 с.

Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1981. –568 с.

Хюн. Измерение экспоненциальных сигналов методом фазових траек-торий.- Приборы для научных исследований, 1969, № 8. С. 84-86.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380413201571540

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Григорій Петрович Гречка