Інформаційні системи, механіка та керування

Рік заснування: 2008

Проблематика: висвітлення питань у галузі використання систем та приладів вимірювання об’єктів та руху, обробки та передачі інформації, систем та засобів керування рухомоми об’єктами

ISSN: 2219-3804, eISSN: 2519-2256

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22860-12760ПР від 17.07.2017

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: російська, українська, англійська

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук

Згідно з наказом МОН України від 28.12.2017 № 1714 журнал є фаховим з технічних наук.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List     

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018:  


№ 19 (2018)

Зміст

Інформаційні системи

Підвищення точності навігаційного акселерометра в умовах ракетного польоту PDF
Микола Григорович Черняк 5-21
Стан та перспективи розвитку космічних систем дистанційного зондування Землі PDF (Русский)
Александр Борисович Камелин, Василий Григорьевич Лукомский 21-27
Синтез системи автоматичного керування вертикальним рухом телекерованого підводного апарата в умовах невизначеності PDF
Олександр Володимирович Блінцов, Віктор Ігорович Корицький 28-42
Коливання рідини з вільною поверхнею в циліндричному резервуарі на маятниковому підвісі у разі багаточастотного руху точки підвісу PDF
Олег Степанович Лимарченко, О. О. Нефьодов 42-48

Механіка

Аеродинамічне проектування плануючого транспортного контейнера PDF
Євгеній Олександрович Соловей, Дмитро Миколайович Зінченко 49-62
Розширена теорія зіткнення пружних тіл PDF (English)
Olga Mykolaivna Ivanova, Dina Ivanivna Ilchishina, S. Chernenko 62-66
Дослідження впливу V-подібності крил на аеродинамічні характеристики літального апарата схеми «тандем» PDF
Андрій Михайлович Лисенко, Ілля Станіславович Кривохатько 66-75
Особливості узагальненого параметричного резонансу для резервуара гіперболоідальноі форми PDF
Олег Степанович Лимарченко, Вікторія Володимирівна Губська 76-83

Керування

Система автоматичного керування мультикоптера гарантованої точності PDF (English)
Olexander Zbrutsky, O. Kizitsky, Anton Kornienko 84-90
Вплив ефекту супер циркуляції швидкості на несучі властивості крила PDF
Денис Віталійович Корчовий, Дмитро Миколайович Зінченко, Сергій Анатолійович Поваров 91-101
Математичне моделювання перехідних характеристик термопар PDF
Олег Васильович Козир 101-114
Синтез комплементарного фільтра гіростабілізатора PDF (English)
Lev Ryzhkov, Igor Karpenko 114-121
Особливості керування стабілізованим рухом автономним ненаселеним підводним анпаратом в умовах дії зовнішніх збурень PDF
Володимир Степанович Блінцов, Ганна Сергіївна Грудініна 122-137