№ 17 (2017)

Зміст

Інформаційні системи

Статистичний вимірювач коротких інтервалів часу PDF
Юрій Володимирович Бобков, Михайло Вікторович Панчик 5-12
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ АКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРИ ЗНАЧНІЙ РЕАКТИВНІЙ СКЛАДОВІЙ PDF
Антон Валерійович Вдовиченко, Юліан Михайлович Туз 12-18
Формування шаблонів фазових портретів кореляційної функції PDF
Валентин Іванович Синиця, Марина Вікторівна Подрубайло 18-26
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СПЕКТРАЛЬНО ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Леся Борисівна Алексейчук 26-32
ОЦІНКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ КАЛІБРУВАННІ ГЕНЕРАТОРІВ ФАЗИ НА ДЕРЖАВНОМУ ПЕРВИННОМУ ЕТАЛОНІ КУТА ЗСУВУ ФАЗ МІЖ ДВОМА НАПРУГАМИ В ОСНОВНОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ PDF
Величко Олег Миколайович, Шевкун Сергій Миколайович, Юлія Миколаївна Куліш, Марина Валеріївна Добролюбова 32-39
Використання нечіткої класифікації виду розподілу для вибірок малого об’єму PDF
Ніна Антонівна Яремчук, Роман С. Cеменюк 40-50
АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ ШУХАРТА PDF
Євген Тимофійович Володарський, Марина Валеріївна Добролюбова, Марина Олександрівна Клєвцова 51-60

Механіка

Удосконалення технології термозміцнюючої обробки титанового сплаву PDF
Марина Грекова, Анастасія Кашенкова, Наталія Калініна, Стелла Мамчур, Тетяна Носова 61-67
Oцінка текстури та властивостей труб зі сплаву Ti-3Al-2.5V після гарячої деформації пресуванням PDF (Русский)
Наталья Вячеславовна Грузин, Вера Сергеевна Вахрушева 67-74
Фероценвмісні енергонасичені сполуки як регулятори швидкості термічного розкладу перхлорату амонію PDF (Русский)
Виктория В. Дороган, Елена Ю. Нестерова, Елена С. Косицина 75-85
Обґрунтування методу утилізації теплоти системи кондиціонування для теплонасосної системи опалювання PDF (Русский)
Геннадий Олишевский, Илля Олишевский 86-94
Застосування методу ротаційного розкочування для виготовлення великогабаритних днищ паливних баків ракет-носіїв PDF
Юрий Шашко, Олексій Кулик, Микола Убизький 94-100

Керування

Калориметрична система для вимірювання теплоємності конструкційних матеріалів PDF (Русский)
Леонид Йосипович Воробев, Олег Леонидович Декуша 101-106
Аналіз варіантів побудови систем енергозабеспечення Землі на поверхні Місяця PDF (Русский)
Владислав Харебов, Владислав Сидорук, Дмитрий Листов 107-112
ПЛАНУВАННЯ ЗАДАЧ У СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ PDF (Русский)
Сергей Валериевич Зинченко, Валерий Петрович Зинченко 113-123
Електромагнітна зброя PDF (Русский)
Виталий Пономаренко, Константин Корнеев, Александр Таразанов, Дмитрий Кузин 123-133
ВИМІРЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ КОНТАКТНИМ МЕТОДОМ PDF
Олег Васильович Козир 134-143