DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804152016108378

Oцінка текстури та властивостей труб зі сплаву Ti-3Al-2.5V після гарячої деформації пресуванням

Наталья Вячеславовна Грузин, Вера Сергеевна Вахрушева

Анотація


У даній роботі був досліджені труби зі сплаву титану Ti-3Al-2.5 V, які використовуються в якості елементів конструкцій паливних систем літаків. Труби зі сплаву титану Ti-3Al-2.5 V широко використовуються в гідросистемах сучасних літаків провідних світових фірм, що займаються літакобудуванням «Боїнг», Аеробус та ін. В роботі досліджені структура, текстура та механічні властивості цих труб на одній із стадій технологічного процесу – при пресуванні. Встановлено, що структурно-текстурний стан в гарячепресованих трубах впливає на анізотропію та рівень механічних властивостей, які визначають процес формування властивостей і текстури на наступних технологічних переділах.

Ключові слова


сплав титану Ti-3Al-2.5V, механічнівластивості, мікроструктура, пресування.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Логинов Ю.Н. Исследование свойств титанового сплава Ti-3Al-2.5V с оценкой склонности к текстурообразованию/ Ю.Н. Логинов, В.В. Котов, В.Т. Смирнов // Сборник трудов межд. конф. «Современные достижения в теории и технологии пластической обработки металлов» –СПб. 2005.– С. 281-284.

Колачев Б. А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов / Б. А. Колачев., В. И. Елагин, В. А. Ливанов.– Москва.– МИСиС. 1999. – 413 с.

Forney C. E. Ti-3Al-2.5V Seamless tubing engineering guide / C. E. Forney, H. S. Shemel.– Washington. 1987.– 115 p.

J. Kearns. Thermal expansion and preferred orientation in Zircaloy // USAEC WAPD-TM-472. Nov. 1965.

Ушков С. С. Научные аспекты выбора регламентированного структурно-текстурного состояния «морских» сплавов титана / С. С. Ушков, В. Н. Копылов, И. Н. Разуваева // Металловедение и термическая обработка металлов – 1999. №9.– С. 38-51.

Вахрушева В. С. Дослідження впливу початкової текстури заготовки на текстуру готових труб зі сплаву титану Ti-3Al-2.5V / В. С. Вахрушева, Н. В. Грузин // Металознавство та термічнa обробкa металів – 2015. –№3.–С. 16-20

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: