№ 16 (2017)

Зміст

Інформаційні системи

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ КОМФОРТНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ОРДИНАЛЬНИМИ ШКАЛАМИ PDF
Ніна Антонівна Яремчук, Ольга Юріївна Года 5-10
Особливості систем реального часу PDF (Русский)
Сергей Валериевич Зинченко, Валерий Петрович Зинченко 11-23
БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ У КЛАСТЕРІ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Андрій Миколайович Марусик 23-28
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УНІФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОНИ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ЇХ РЕЄСТРАЦІЇ В ЗЕМЛЕВПОРЯДНОМУ ТА МІСТОБУДІВНОМУ КАДАСТРАХ PDF
Юлія Вікторівна Горковчук 29-39
Розробка та дослідження системи розпізнавання цифр на базі нечіткої логіки в середовищі LabVIEW PDF
Юрій Володимирович Бобков, Олег Пахальчук 39-48
Багатопотокова маршрутизація у програмно-конфігуруємих мережах PDF (Русский)
Юрий Игорович Барынин, Денис Александрович Бугай 49-55
Інформаційні системи в галузі авіаційної і ракетно-космічної техніки PDF
Н. М. Руденко, Тамара Тимофіївна Сілакова 55-71
Метод визначення координат рухомого об`єкту з використанням системи технічного зору PDF
Р. С. Котвицький, Ганна Володимирівна Сарибога, Олександр Васильович Збруцький 71-78

Механіка

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В КОНСТРУКЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ БПЛА КОНТЕЙНЕРНОГО СТАРТУ КЛАСУ «МІНІ» PDF
Олександр Миколайович Масько, Віталій Вікторович Сухов 79-88
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КОЛІСНОГО ШАСІ КЛАСУ 8К4П PDF
Ігор Владиславович Янчевський, Вікторія Володимирівна Губська, В. О. Криврноженков 88-100
Компенсація неідентичності умов теплообміну вимірювальних комірок диференціального калориметра під час дослідження теплоти випаровування PDF
Сергій Олександрович Іванов 100-104
Визначення напружено-деформованого стану в зварних з'єднаннях трубопроводів PDF (English)
Ольга МиколаЇвна Алексейчук, Сергій Іванович Трубачев 105-109
ПРО ЗВ'ЯЗОК АКУСТИЧНИХ І МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ЖИВИХ ПРУЖНИХ ТІЛАХ ПРИ ДІЇ АКУСТИЧНОЇ ХВИЛІ PDF (Русский)
Галина Ивановна Сокол, Игорь Владимирович Омелюшко, Татьяна Леонидовна Савчук, Александр Викторович Алхимов 109-119

Керування

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ МОМЕНТІВ РОЗЛАДІВ КУСКОВО-СТАЦІОНАРНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ PDF
Олексій Володимирович Дергунов, Ганна Вадимівна Мартинюк 120-127
Aвтоматизація обліку скрапленого вуглеводневого газу PDF
Тарас Валерійович Яременко 127-134
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Марина Викторовна Лебедь 134-140
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДОКРЕМЛЮВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Олександр Леонідович Макаров, Юліан Михайлович Туз, Юрій Миколайович Самарцев, Микола Миколайович Куліковський, Олександр Олексійович Мороз 140-148
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВІГАЦІЙНОГО МАЯТНИКОВОГО КОМПЕНСАЦІЙНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА PDF
Микола Григорович Черняк, Юрій Юрійович Юр'єв, Олена Юріївна Деревинська 148-154
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СТОХАСТИЧНОГО ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ PDF
Ігор Михайлович Голінко 155-163