DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804162017100750

Aвтоматизація обліку скрапленого вуглеводневого газу

Тарас Валерійович Яременко

Анотація


Описано організацію обліку скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). Досліджено особливості вимірювання параметрів СВГ та методики виконання вимірювань. Розглянуто механізми автоматизації обліку та існуючі системи комерційного обліку. Запропоновано власний підхід до автоматизації обліку СВГ та розробку відповідної системи.


Ключові слова


СВГ; масомір; комерційна система обліку

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених  для  комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту, дійсна від 03.06.2002 (Наказ Міністерства палива та енергетики України №332).

Грибанов Д. Д. Методика измерений массы сжиженных углеводородных топлив / Д. Д. Грибанов, О. Ф. Вячеславова, С. А. Зайцев // Московский государственный машиностроительный университет, Москва, Россия, 2016 г.

Терешин В. И. Система учета СУГ для оснащения газовозов / В. И. Терешин, А. С. Совлуков, А. А. Летуновский // «Транспорт на альтернативном топливе» № 4, июль 2008 г.

Терешин В. И. Современные технологии передачи данных в системах автоматизированного управления и учета СУГ / В. И. Терешин, А. С. Совлуков, К. С. Лоос // Транспорт на альтернативном топливе. 2010 г.

Івасенко В. М. Автозаправні станції: дослідження обсягів викидів, вплив на довкілля // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №1/4 (21). – С. 8–12.

Красногорская Н. Н. Анализ методик оценки технологических потерь сжиженного углеводородного газа на объектах газоснабжения / Н. Н. Красногорская, А. Н. Елизарьев, В. В.  Ахмеров, Р. Р. Шавалиев // ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия.

Аналіз метрологічного забезпечення обліку скрапленого вуглеводневого газу. // ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», 2017 р.

Білинський Й. Й. Порівняльна характеристика методів експертно-аналітичного контролю якості скрапленого нафтового газу / Й. Й. Білинський, Б. П. Книш // ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. № 5. 2014.
Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: