Про вплив поверхневих хвиль, що викликані ударом, на коефіцієнт відновлення

Діна Іванівна Ільчишина, Ольга Миколаївна Іванова

Анотація


Наведена оцінка впливу поверхневих хвиль Релея, що виникають при співударі двох однакових тіл, на коефіцієнт поновлення. Для визначення впливу параметрів, що характеризують поверхневі хвилі, на коефіцієнт поновлення застосован принцип найменьшого вимущення (принцип Гауса).

Результат, що отримали, вказує на значний вплив хвиль Релея на весь процес співудару: частина енергії при співударі переходить у енергію відновлення.


Ключові слова


удар; хвилі Релея; контактна задача

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лаврентьев М. А. Методы теории функций комплексного переменного // М. А. Лаврентьев, Б. В. Шабат/ М., Гостехиздат, 1958.

Кильчевский Н. А. Динамическое контактное сжатие твердых тел. Удар. // Н.А.Кильчевский/ К., «Наукова думка», 1976.

Дж. Сретт (Лорд Релей) Теория звука. / Дж. Сретт / М., ГИТТЛ, 1955.

Кильчевский Н. А. О поверхностных волнах, возникающих при соударении упругих тел// Н. А. Кильчевский, Д. И. Ильчишина/ Прикладная механика., 5, в. 7, 1969.

Чебышев П. Л. Собрание сочинений, т.2, //П. Л. Чебышев /М-Л., Изд. АН СССР, 1947.

Ільчишина Д. І. Поверхневі хвилі при контактному динамічному стисненні пружних тіл та узагальнення теорії Г.Герца, // Д. І. Ільчишина, Л. М. Шальда/ Труди VIII МНК «Гіротехнологія, навігація, керування», К., 2011.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380415201696514

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Діна Іванівна Ільчишина, Ольга Миколаївна Іванова