Оптимізація тривалості реалізації при структурному аналізі вимірювального сигналу

Сергей Валерьевич Шантырь, Антон Сергеевич Шантырь

Анотація


Експериментально показано, що при цифровій обробці нескінченної реалізації випадкової послідовності апріорно відомої сигнальної конструкції обмеженої тривалості, її класифікаційні ознаки зникають.

Теоретично доказано, що для відтворення класифікаційної ознаки в спектрі сигналу необхідно обмежити об’єм вибірки до величини, порівняної с тривалістю сигнальної конструкції. Наведені результати чисельного моделювання, які підтверджують справедливість доказаного положення. Експериментально показано, що доказане положення може бути застосовано для виявлення класифікаційних ознак при структурному аналізі сигнальної конструкції вібровимірювального сигналу роторної машини.

Доказані положення дозволяють: реалізувати селекцію структур сигнальної конструкції по їх частотно-часовим характеристикам, шляхом формування, узгоджених з відповідними структурами, вимірювальних каналів; визначати параметри, режими роботи і об’єм інформації, яку може дати вимірювальний канал для рішення задач моніторингу і діагностики.

Ключові слова


вимірювальний сигнал; тривалість реалізації; спектр; структурний аналіз; вібросигнал

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вибрации в технике: Справочник в 6-ти т./[ред. совет: В. Н. Челомей (пред.)] - М.: Машиностроение, 1981-. Т. 5. Измерения и испытания. - Под ред. М. Д. Генкина - 1981. - 496 с.: ил..

 

Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: пер. с англ. - М.: Мир, 1989. - 540 с.: ил.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380415201686303

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Сергей Валерьевич Шантырь, Антон Сергеевич Шантырь