Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів

Ігор Михайлович Голінко, Ірина Євгенівна Галицька

Анотація


Розглядається математичне моделювання динамічних процесів теплообміну для водяного калорифера, який використовується у вентиляційних установках та системах штучного мікроклімату. На основі рівнянь теплового балансу отримано рівноцінні моделі: у вигляді системи диференційних рівнянь та у просторі станів, які дозволяють проводити моделювання перехідних процесів для водяного калорифера за основними каналами впливу.

Запропоновані математичні залежності зручно реалізуються у середовищі MatLAB. Приведено приклад моделювання перехідних процесів для водяного калорифера CVP2-HW2 стельового кондиціонера CV-P 2L N-63B/F-N, який виготовляється фірмою VTS CLIMA.

Динамічна модель водяного калорифера може використовуватися спеціалістами із автоматизації для аналізу та налаштування параметрів систем керування вентиляційними установками та промисловими кондиціонерами.

Ключові слова


вентиляційна установка; промисловий кондиціонер; водяний калорифер; динамічна модель; теплообмінні процеси

Повний текст:

PDF

ПосиланняПристатейна бібліографія ГОСТ


Хлимовский А.М. Микропроцессорная система автоматического управления параметрами воздуха рабочей среды человека / А.М. Халимовский, О.И. Киселичник, Н.Я. Островерхов и др. // Электроника и связь. –2001. № 13, –С. 50–54.

Голінко, І.М. Аналіз та забезпечення ефективного керування системами штучного мікроклімату / І.М. Голінко, С.Г. Степаненко, І.Є. Галицька, В.Ю. Степаненко // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 - 18 квітня 2013 р., - Київ, 2013. С. 172–175.


Голінко, І.М. Аналіз системи керування для промислового кондиціонера із парозволожувачем / І.М. Голінко, В.Г. Трегуб // Східно-Європейский журнал передових технологій. –2012, № 6/8(60). – С. 14–18.


Голінко І.М. Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера / І.М. Голінко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. –2014, № 6. –С. 27–34.


Голінко І.М. Математичне моделювання процесів тепло- та масообміну для камери парового зволоження / І.М. Голінко, І. Є.Галицька, В.Ю. Степаненко // Прикарпатський вісник НТШ. Серія Число. –2014, № 1(25). С. 54–62.


Голінко І.М. Динамічна модель тепломасообмінних процесів у камері форсуночного зволоження / І.М. Голінко, А.І. Кубрак, І.Є. Галицька //Інформаційні системи, механіка та керування. 2014. № 11, С. 61–71.


Голінко, І.М. Комплексна динамічна модель промислового кондиціонера із форсуночним зволожувачем у просторі стану / І.М. Голінко, І.Є. Галицька // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки: збірка доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 16 - 17 квітня 2015 р., - Київ, 2015. С. 201-207.


Голінко І.М.Оптимізація багатовимірних систем керування для комплексів штучного мікроклімату / І.М. Голінко, І. Є. Галицька // Прикарпатський вісник НТШ. Число.- Івано-Франківськ, 2016. - №1(33).- С. 61-73.


Голінко І.М. Принципи синтезу автоматичних систем керування промисловими кондиціонерами / І.М. Голінко // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2016. № 8, –С. 33–42.


Каталог. VENTUS – вентиляционные агрегаты и центральные кондиционеры. –М.: VTSGroup, 2003. –156 c.


Голінко, І.М. Динамічна модель теплового режиму калорифера / І.М. Голінко, А.П. Ладанюк, Л.Д. Кошелєва // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. –2009, № 3(16). –С. 59-63.


Голінко, І.М. Моделювання та оптимізація систем керування [Текст]: монографія / І.М Голінко, А.І. Кубрак. – Кам'янець–Подільський: ПП Буйницький, 2012. –262 с.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380415201686207

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ігор Михайлович Голінко, Ірина Євгенівна Галицька