Оцінювання впливу інструментальних похибок засобів вимірювальної техніки на точність вимірювання інформативних параметрів

Марія Миколаївна Морозова

Анотація


Розглянуто вплив інструментальних похибок, обумовлених використанням АЦП і ЦАП, на точність вимірювання інформативних параметрів (амплітуди і різниці фаз) гармонічних сигналів у розроблених засобах вимірювань (фазометрі, калібраторі фазових зсувів, автоматизованому робочому місці метролога)


 


Ключові слова


інструментальна похибка; інформативні параметри

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пат. 65165 А Україна, МПК7 G 01 R 25/00. Фазометр / Морозова  М. М., Ткаченко Л. П.; заявник та патентовласник Нац. технічний ун-т України „Київ. політехн. ін-т”. – № 2003065386; заявл. 10.06.03; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3.


Пат. 5417 Україна, МПК7 G 01 R 25/04. Калібратор фазових зсувів / Морозова М. М., Ткаченко Л. П.; заявник та патентовласник Нац. технічний ун-т України „Київ. політехн. ін-т”. – № 20040503945; заявл. 25.05.04; опубл. 15.03.05, Бюл. № 3.

 

Пат. 6161 Україна, МПК7 G 01 R 35/00. Автоматизоване робоче місце метролога / Морозова М. М., Ткаченко Л. П., Морозов О. Ю.; заявник та патентовласник Нац. технічний ун-т України „Київ. політехн. ін-т”. – № 20041008309; заявл. 13.10.04; опубл. 15.04.05, Бюл. № 4.


 Современные быстродействующие АЦП с большим динамическим диапазоном [Электронный ресурс] / П. Дорофеев, П. Руднев // Электроника: Наука, Технология, Бизнес – 2006. – № 4. – С. 23–25. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=16691011.


Аппертурная неопределенность и рабочие характеристики АЦП [Электронный ресурс] / Б. Браннон, А. Барлоу // Электроника: Наука, Технология, Бизнес – 2006. – № 4. – С. 26–29. – Режим доступа : http://www.electronics.ru/journal/article/738.


Оптимизация шумовых параметров сигнальных цепей [Электронный ресурс] / Стив Эдвардс (Steve Edwards) // Электронные компоненты – 2013. – № 11.– С. 19–25. – Режим доступа : http://www.symmetron.ru/articles/noise-reduction-2.pdf.


FAQ по цифровой обработке звука [Электронный ресурс] // chip news, – 2009. – № 1(136).– С. 25–28. – Режим доступа : http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2015/08/FAQ-по-цифровой-обработке-звука.pdf.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380415201685142

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Марія Миколаївна Морозова