Вимірювання температури з використанням теплових шумів електропровідних об’єктів

Костянтин Леонідович Шевченко, Олександр П Яненко, М П Василенко, Ю. М. Овдієнко

Анотація


У роботі показана можливість вимірювання температури електропровідних об’єктів шляхом оцінки їх власних теплових шумів. Запропоновано структуру побудови шумового вимірювача температури та алгоритм її роботи. Показано, що використання запропонованої схеми забезпечує незалежність результату вимірювань від фізико-механічних параметрів об’єкту. Розглянутий вимірювач температури зручний у тих випадках, коли розміщення датчиків на об’єкті ускладнене.

Ключові слова


температура; вимірювання; шумові сигнали; вимірювач температури

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Луцик Я. Т. Енциклопедія термометрії / Я. Т. Луцик, Л. К. Буняк, Ю. К. Рудавський, Б. І. Стадник - Львів: вид-во «Львівська політехніка», 2003. – 428 с.

E.Isosaari, T.Holmquist, M.Meschke, M.Heinonen, J.P. Pekola: Thermometry by micro and nanodevices/ Eur.Phys.J.Special Topics, Vol.172, 2009: 323-332.

Саватеев А. В. Шумовая термометрия / А. В.Саватеев - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. – 132 с.

D. R. White, R. Galleano, A. Actis, H. Brixy, M. De Groot, J. Dubbeldam, A. L. Reesink, F. Edler, H. Sakurai, R. L. Shepard and J. C. Gallop: The status of Johnson noise thermometry/ Metrologia, Vol.33, 1996: 325-335.

Вимірювання температури: теорія і практика / Навч. посіб. Луцик Я. Т., Гук О. П., Лах О. І., Стадник Б. І. - Львів, Бескид Біт, 2006. - 560 с.

Скрипник Ю. О. Радіотепловий контроль матеріалів та виробів/ Ю. О. Скрипник, К. Л. Шевченко - Вісник КНУТД, № 5(25), 2005, т. 2. С. 33-34.

Скрипник Ю. О. Перспективні напрямки використання радіометрів надвисокочастотного діапазону для вимірювання температури / Ю. О. Скрипник, К. Л. Шевченко, В. П. Куценко // Сборник статей 7 международной конференции по квантовой медицине «Теоретические и клинические аспекты квантовой медицины» - Донецк, 2003. С. 55 – 60.

Головко Д. Б. Корреляционный измеритель интенсивности электромагнитного излучения / Д. Б. Головко, Ю. А. Скрипник, К. Л. Шевченко // 12-я Международная Крымская конференция «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии», 9 – 13 сентября, Севастополь, 2002. С. 517 – 521

Патент України на корисну модель № 70940, МПК G01K7/30. Шумовий спосіб вимірювання температури / Скрипник Ю. О., Лісовський О. А., Василенко М. П.; Опубл. 26.06.12; Бюл. № 12.

Яненко О. П. Шумовий метод вимірювання температури/ О. П. Яненко, М. П. Василенко, К. Л. Шевченко // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», Київ, 14-20 березня 2016 р.: матеріали конференції – Київ, 2016. - С.115-117.
DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380415201679499

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Костянтин Леонідович Шевченко, Олександр П Яненко, М П Василенко, Ю. М. Овдієнко