Науково-дослідна вимірювальна система для дослідження впливу кліматичних параметрів на якість рослин

Юрій Миколайович Самарцев, О Д. Татарчук

Анотація


Розглянуті методи побудови вимірювальних систем для дослідження впливу кліматичних параметрів на якість рослин з метою встановлення відповідності між кліматичними параметрами та параметрами їх розвитку.

Ключові слова


клімат; вимірювання; рослини

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кучерява О.В. Система вимірювання параметрів мікроклімату для теплиць // Зб. тез доп. наук. – техніч. конф. викладачів, науковців, аспірантів, студентів факультету авіаційних та космічних систем, 26-28 травня 2014 року, м. Київ, НТУУ «КПІ». - 2014. – С. 249-251.

Третяк О.О. Інформаційно-вимірювальна система для управління параметрамимікрок-лімату тепличного господарства / Третяк О.О., Самарцев Ю.М. // Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доп. XVIII наук.-техн. конф. студ. та молодих учених. – К.: ІВЦ “Видавниц.«Політехніка»”, 2015. – С. 49-50.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380415201679093

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Юрій Миколайович Самарцев, О Д. Татарчук