Моделювання взаємодії впливу замкненого параболічного крила літального апарату та струменя рушія

Ахмад Рахмати, Дмитрий Николаевич Зинченко

Анотація


В ході математичного моделювання обтікання розрахункової моделі зі струменем рушія безумовно аеродинамічні характеристики компонування з працюючим повітряним гвинтом, безумовно вплив режиму роботи двигуна на аеродинамічні характеристики                                                          моделі.

Моделювання взаємодії впливу замкнутого параболічного крила (ЗПК) ЛА і струменя рушія виконано за допомогою методів обчислювальної аеродинаміки, а саме методу кінцевих елементів і панельно-вихрового методу симетричних особливостей.

При працюючому повітряному гвинті ЗПК моделювання обтікання обраними чисельними методами визначило істотне збільшення несучих властивостей компонування, обумовлене позитивною інтерференцією повітряного гвинта з верхньою поверхнею ЗПК, що дозволяє більш ніж в 3 рази збільшити максимальні несучі властивості досліджуваної компонування.


Ключові слова


літальний апарат; замкнене параболічне крило; панельно-вихревий метод; метод кінцевих елементів

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рахмати А. Расчетная оценка аэродинамических характеристик БпЛА с вертикальным взлетом / А. Рахмати, Д. Н. Зинченко // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил.Выпуск 4(33). – 2012. С. 37–43.

Рахмати А. Расчет аэродинамических характеристик гибридной аэростатических ЛА / А. Рахмати, Д. Н. Зинченко // Сборник научно-технический НТУУ "КПИ" «Механика гироскопических систем» выпуск № 27. – 2014. – С. 102–111

Рахмати А. Ожидаемое улучшение эксплуатационных характеристик Л.А с крыло малого удлинения в несущих свойствах / А. Рахмати, Д. Н. Зинченко // Сборник научно-технический НТУУ "КПИ" «Механика гироскопических систем» выпуск № 28. – 2014. С. 117–125.

Рахмати А. Расчетная оценка аэродинамических характеристик замкнутой несущей поверхности метод конечных элементов / / Ахмад Рахмати // Сборник научно-технический НТУУ "КПИ" «Механика гироскопических систем» выпуск № 29. – 2015. С. 76–84.

Ahmad Rahmati. Experimental study of aerodynamic characteristics of closed parabolic wing / Ahmad Rahmati, D.N. Zinchenko // International Collection of scientific proceedings «European Cooperation» – Warsaw, Poland. Vol 7, № 14. – 2016. – P. 62–71.

Maxwell Blair, Jonon Robinson,William A. "A joined-wing flight experiment, AFRL–RB–WP–TR–2008.

Ferziger J.H., Peric M. Computational methods fluid dynamics. // Springer, 2001.

Н.Н. Глушков. Применение метода симметричных особенностей для расчета обтекания дозвуковых летательных аппаратов / Н.Н. Глушков, Ю.Л. Инешин, Ю.Н. Свириденко //Учебные записки ЦАГИ,№ 1,Том XX.- –1989– С. 23–28.

Белоцерковский С.М., Гиневский А.С. Моделирование турбулентных струй и следов на основе метода дискретных вихрей. М.: Физматлит, 1995 г. 365 с.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380414201676927

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ахмад Рахмати, Дмитрий Николаевич Зинченко