Формування структури і властивостей титанової проволоки зі сплава ВТ1-0 для медицини при термічної обробки

Наталья Вячеславовна Грузин, Александр Андреевич Джуган

Анотація


Метою даного дослідження є отримання в проволоці діаметром 1.2 мм зі сплаву ВТ1-0 необхідного комплексу властивостей: високої пластичності і більш низької міцності для забезпечення роботи при хірургічному втручанні (наприклад, при з'єднанні кісток при переломах). В роботі досліджені структура, механічні властивості проволоці в початковому стані, після виготовлення, а також після різних варіантів подальших термічних обробок. Встановлено, вплив термічної обробки при різних режимах на структуру і властивості сплаву ВТ1-0, а також як змінюються механічні властивості сплаву в початковому стані після виготовлення, після наступних термічних обробках, які впливають на якісні показники і термін роботи виробів при експлуатації

Ключові слова


титановий дріт; механічні властивості; термічна обробка; мікроструктура; ВТ1-0

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ильин А.А. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства / А.А. Ильин, Б.А. Колачёв, И.С. Полькин // Справочник. — М.: ВИЛС-МАТИ. –2009. — 520 с.

Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов / Б.А. Колачев, В.И. Елагин, В.А. Ливанов // Учебник для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: МИСИС.– 2005. — С. 432.

Шаркеев Ю.П., Объемный наноструктурный титан медицинского применения / Ю.П. Шаркеев А.Ю. Ерошенко, О.А. Кашин и др. // Нанотехнологии и наноматериалы для биологии и медицины: сб. мат. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 11–12 октября 2007 г. / Сибунк, Национальный мексиканский университет, НГГМУ, ИХТТМ СО РАН, НОЦ «Молекулярный дизайн и экологически безопасные технологии при НГУ. НИЭМ, МШ КиЭЛСО РАМН, ООО «Вектор-Вита», ООО «Вектор ПРО». ― Новосибирск, 2007. ― С. 157–163

Копецкий В.И. Процессы множественного двойникования и особые свойства Σ=3n границ в ГЦК кристаллах / В.И. Копецкий, А.В. Андреева, Г. Д. Сухомлин. // Препринт ИПТМ АН СССР, Черноголовка. – 1991. – 52 с.

Сухомлин Г. Д. Топологические особенности развития структуры поликристаллов, обусловленные процессами двойникования / Г.Д. Сухомлин, А.В. Андреева. // Физика металлов и металловедение. – 1988. – Т. 66, вып. 3. – С. 509-517.

Сухомлин Г. Д. Множественные специальные стыки границ зерен в ГЦК поликристаллах / Г. Д. Сухомлин // Физика металлов и металловедение. – 1982. – Т. 54, вып. 2. – С. 402-405

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380414201670026

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Наталья Вячеславовна Грузин, Александр Андреевич Джуган