ОЦІНКА НАПРУЖЕНО – ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ ШАСІ З УРАХУВАННЯМ МІЖ ЕЛЕМЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Автор(и)

  • Д. В. Масалига Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Україна
  • Р. І. Хома Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2219-38049201354514

Ключові слова:

напружено – деформований стан, елемент конструкції, міжелементний зв’язок, електронна параметрична модель, розрахункова модель

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу міжелементних зв’язків в конструкції на її напружено – деформований стан. Методом скінченних елементів проведено аналіз напружено – деформованого стану деталі з урахуванням між елементних зв’язків та без врахування їх впливу. Отримані результати дозволяють якісно оцінити вплив змін на конструкцію.

Біографії авторів

Д. В. Масалига, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

Магістрант кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

Р. І. Хома, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

Магістрант кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

Посилання

Образцов И. Ф. МКЭ в задачах строительной механики летательных аппаратов [Текс] // И. Ф. Образцов, Л. М. Савельев, Х. С. Хазанов/– М.: Высшая школа, 1985. – 392 с.

Федеральные авиационные правила АП-23 раздел D, п. 23.721.

Cеверо-западное межрегиональное территориальное управление воз-душного транспорта федерального агентства воздушного транспорта [Електронний ресурс] за даними Федерального агентства воздушнога транспорта (росавиация) – режим доступу http://szfavt.ru/wp-content/uploads/2012/02/13.pdf.

Сабонадьер Ж. К. Метод конечных элементов и САПР [Текс] //Ж. К. Сабонадьер, Ж. Л. Кулон/ пер. с франц. М.: Мир, 1989. – 190 с.,– ISBN 5-03-000488-2.

Басов К. А. Catia V5. Геометрическое моделирование [Текс] – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008 – 269с.

Каримов Ильдар Электронный учебный курс для студентов очной и заочной формы обучения [Електронний ресурс] – режим доступу http://www.soprotmat.ru.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-03

Номер

Розділ

Механіка