МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НАДІЙНОСТІ БАРОМЕТРИЧНОГО ВИСОТОМІРА

Автор(и)

  • Олена Миколаївна Нечипоренко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Україна https://orcid.org/0000-0001-5404-2079
  • А. О. Джуржий Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2219-38049201354509

Ключові слова:

параметричний критерій відмови, надійність, частотний датчик, барометричний висотомір

Анотація

Пропонується методика розрахунку надійності барометричного висотоміра на основі робастного критерію відмови системи; критерій дозволяє враховувати процеси фізичної деградації САК під час її експлуатації при нормуванні часу наступного підрегулювання (тривалості міжремонтного періоду) і розраховувати час переходу САК з початку її функціонування до моменту втрати параметричної (робастної) стійкості, що обмежує допустиме значення призначеного ресурсу САК при її проектуванні.

Біографії авторів

Олена Миколаївна Нечипоренко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

Доцент кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

А. О. Джуржий, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

магістрант кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

Посилання

Математическое моделирование динамики определяющего параметра работоспособности изделия с помощью случайных процессов накопления / И. А. Соборова / Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – 1998. – 182 c. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/matematicheskoe-modelirovanie-dinamiki-opredelyayushchego-parametra-rabotosposobnosti-izdeli#ixzz2EIVzQxB2.

Нечипоренко О. М. Основи надійності літальних апаратів: навчальний посібник з грифом МОН України [Текст] // О. М. Нечипоренко/ – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 240 с.– ISBN 978-966-622-360-2.

Оргиян А. А. Параметрическая устойчивость динамических систем с переменными характеристиками. – Одеса: Odessa State Polytechnic University, 1999. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/natural/Popu/1999_1/1_15.htm.

Поляк Б. Т. Робастная устойчивость и управление // Б. Т. Поляк, П. С. Щербаков/ – М.: Наука, 2002. – 303 с.

Азарсков В. М. Структурно-параметричний синтез робастної системи управління при стохастичних збуреннях і неповних вимірах вектора стану системи // В. М. Азарсков, Т. А. Галагуз, А. А. Тунік / Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць. – Вип. 10. – К.: НАУ, 2004. – С. 83-91.

Нечипоренко О. М. Критерій параметричної надійності робастно стійких систем автоматичного керування // О. М. Нечипоренко / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2011. – № 54. – С. 76-82.

Клюев Г. И. Авиационные приборы и системы: Учебное пособие // Г И. Клюев, Н. Н. Макаров, В. М. Солдаткин/ под ред. В. А. Мишина. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 343 с. [Текст] – ISBN 5-89146-217-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-03

Номер

Розділ

Механіка