МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НАДІЙНОСТІ БАРОМЕТРИЧНОГО ВИСОТОМІРА

Олена Миколаївна Нечипоренко, А. О. Джуржий

Анотація


Пропонується методика розрахунку надійності барометричного висотоміра на основі робастного критерію відмови системи; критерій дозволяє враховувати процеси фізичної деградації САК під час її експлуатації при нормуванні часу наступного підрегулювання (тривалості міжремонтного періоду) і розраховувати час переходу САК з початку її функціонування до моменту втрати параметричної (робастної) стійкості, що обмежує допустиме значення призначеного ресурсу САК при її проектуванні.


Ключові слова


параметричний критерій відмови; надійність; частотний датчик; барометричний висотомір

Повний текст:

PDF

Посилання


Математическое моделирование динамики определяющего параметра работоспособности изделия с помощью случайных процессов накопления / И. А. Соборова / Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – 1998. – 182 c. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/matematicheskoe-modelirovanie-dinamiki-opredelyayushchego-parametra-rabotosposobnosti-izdeli#ixzz2EIVzQxB2.

Нечипоренко О. М. Основи надійності літальних апаратів: навчальний посібник з грифом МОН України [Текст] // О. М. Нечипоренко/ – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 240 с.– ISBN 978-966-622-360-2.

Оргиян А. А. Параметрическая устойчивость динамических систем с переменными характеристиками. – Одеса: Odessa State Polytechnic University, 1999. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/natural/Popu/1999_1/1_15.htm.

Поляк Б. Т. Робастная устойчивость и управление // Б. Т. Поляк, П. С. Щербаков/ – М.: Наука, 2002. – 303 с.

Азарсков В. М. Структурно-параметричний синтез робастної системи управління при стохастичних збуреннях і неповних вимірах вектора стану системи // В. М. Азарсков, Т. А. Галагуз, А. А. Тунік / Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць. – Вип. 10. – К.: НАУ, 2004. – С. 83-91.

Нечипоренко О. М. Критерій параметричної надійності робастно стійких систем автоматичного керування // О. М. Нечипоренко / Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2011. – № 54. – С. 76-82.

Клюев Г. И. Авиационные приборы и системы: Учебное пособие // Г И. Клюев, Н. Н. Макаров, В. М. Солдаткин/ под ред. В. А. Мишина. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 343 с. [Текст] – ISBN 5-89146-217-6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/2219-38049201354509

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Миколаївна Нечипоренко, А. О. Джуржий