DOI: https://doi.org/10.20535/2219-38049201354318

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА НАВІГАЦІЇ ТА ОРІЄНТАЦІЇ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ

Олександр Віталійович Прохорчук, Сергій А. Кузло, І. С. Студзінська

Анотація


Увагу зосереджено на похибках різних навігаційних систем, які використовуються окремо і мають певні свої недоліки. Використавши метод поєднання різнорідних систем в одну ми отримали досить високий рівень точності і автономності роботи систе   ми та визначення параметрів навігації та орієнтації.


Ключові слова


БпЛА; БІНС; оглядово-порівняльна система;супутникова навігаційна система; алгоритм; літальний апарат; навігація; орієнтація

Повний текст:

PDF

Посилання


Збруцький О. В. Розробка та дослідження системи орієнтації та навігації безпілотного літального апарату з використанням мікромеханічних технологій та багатоантенних GPS/ГЛОНАСС приймачів / О. В. Збруцький, О. І. Нестеренко, О. В. Прохорчук, А. Г. Січкар // Зб. праць інституту математики НАН України. – Сучасні проблеми аналітичної механіки. – 2004.-1, №2. – С.97-114.

Прохорчук О. В. Узагальнений алгоритм оцінки чутливості спо-стерігачів Калманівського типу до неточності задання параметрів ма-тематичної моделі системи / О. В. Прохорчук, П. В. Войлов // Інфор-маційні системи, механіка та керування. – 2010. – №5. – С.18-23.

Основи орієнтації та навігації рухомих об’єктів Курс лекцій: О. А. Сущенко - К.НАУ, 2004.-132 с.

Антюфеев В. И. Радиометрические корреляционно-экстремальные системы навигации летательных аппаратов; М-во образования и науки Украины // В. И. Антюфеев, В. Н. Быков, А. М. Гричанюк, В. А. Краюшкин / Х.: Харк. нац. ун-т им. В.Н.Каразина, 2008. — 355 с.

Прохорчук О. В. Комбінований спостерігач калманівського типу для оцінювання похибок інтегрованої БІНС/СНС системи //О. В. Прохорчук, І. С. Студзінська / Механіка гіроскопічних систем. – 2010. – №.22 – С.43-51.

Браммер Л. Фильтр Калмана-Бьюси // Л. Браммер, Г. Зифлинг/ М.: Наука, 1982. – 200 с. 7. Изерман Р. Цифровые системы управления // Р. Изерман /М.: Мир, 1984. – 720 с.

Фильтрация и стохастическое управление в динамических системах //Под ред. Леондеса К.Т./М.: Связь, 1973. – 408 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: