Метод оцінювання комплексного показника якості за вербальними одиничними показниками якості з урахуванням вагових коефіцієнтів

Nina Antonovna Yaremchuk, Olga Yurevna Goda

Анотація


В статті розглянуто методи, що дозволяють отримати комплексний показник якості об’єкту при поданні його одиничних показників якості за шкалами інтервалів і порядку з урахуванням вагових коефіцієнтів одиничних показників якості. Для врахування вагових коефіцієнтів при поданні одиничних показників якості за вербальними шкалами порядку запропоновано використовувати зважений профіль, який підлягає оператору OWA для отримання вербального комплексного показника якості.

Ключові слова


комплексний показник якості; вагові коефіцієнти

Повний текст:

PDF

Посилання


Yaremchuk N. A. Evaluation of a complex quality index using numeri-cal and verbal ordinal scale / N. Yaremchuk, O. Redyoga (Goda) // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. –№67. – с. 58-62.

Franceschini F. Ordered Samples Control Charts for Ordinal Variables/ F. Franceschini, M. Galetto, M. Varetto // Quality and Reliability Engineering In-ternational. –2005. – V21. – Issue 2. – p. 177–195.

Яремчук Н. А. Особливості арифметизації дискретних верба-льних шкал / Н. А. Яремчук, О. М. Сікоза, О. Ю. Редьога (Года) // Механіка гіроскопічних систем. – 2012. – №25. – с. 61-67.

Яремчук Н. А. Підвищення точності встановлення комбінова-них ординальних шкал / Н. А. Яремчук, О Ю. Редьога (Года) // Метрологія та прилади. – 2013. –№2 II (41). – с. 274-278.

Хованов Н.В. / Математические основы теории шкал измерения качества . – Ленинград, 1982. – 169с.

Яремчук Н. А. Обчислення невизначеності при експертному оцінюванні вагових коефіцієнтів з використанням медіани Уолша / Н. А. Яремчук, О. Ю. Редьога (Года) // Системи обробки інформації. – 2012. – №1(99). – с. 17-20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


РМГ 83-2007 ГСИ. Шкалы измерений. Термины и определения. 2. ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. Общие по-ложения.»
DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380412201552969

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Nina Antonovna Yaremchuk, Olga Yurevna Goda