Вплив місця установки амортизатора на показники ударного імпульсу аварійного компонування бурильної колони

Автор(и)

  • Катерина Левчук

DOI:

https://doi.org/10.20535/2219-380412201551404

Ключові слова:

бурильна колона, амортизатор, ударний імпульс, хвильова діаграма, бурильний яс

Анотація

У статті на основі розробленої нелінійної математичної та комп’ютерної моделі роботи бурильної колони з ударним механізмом, котрий застосовують для ліквідації прихоплень бурильного інструменту, проведено дослідження місця установки амортизатора на ударний імпульс в місці нанесення удару й місці прихоплення. Проведено чисельний розрахунок тривалості удару, ударних сил та імпульсів, накопиченої пружної деформації й втраченої внаслідок удару енергії. Проаналізовано вплив місця установки амортизатора при різних значеннях ходу ударного механізму на ефективність його роботи.

Посилання

Дудля Н. А. Аварии при бурении скважин: учебник /Н. А. Дудля, Тайнин Янь, А. Я. Третяк. – Днепропетровск: Нац. горный ун-т, 2005. – 287 с.

Ясов В. Г. Осложнения в бурении: справочное пособие / В. Г. Ясов М. А. Мыслюк. – М.: Недра, 1991. – 334 с.

Харченко Є. В. Дослідження динаміки вивільнення прихопленої колони труб /Є. В. Харченко, А. В. Гутий // Технічні вісті. – 2007. №1(25), 2(26). – С. 28-32.

Патент 90458, Україна, МПК Е21В 31/107(2006.01). Чарковський В. М., Ткачук В. В. Механічний яс. Заявник і патентовласник Ів.-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. № а200604812; заявлено 03.05.2006; опубл. 11.05.2010; Бюл. № 9.

Огородніков П. І. Побудова динамічної моделі бурильної колони з врахуванням дії широкосмугових вібрацій, що генерує долото при бурінні / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2009. – №3. – С. 23-33.

Мойсишин В. М. Математична модель ліквідації прихоплень бурильної колони ударним способом / В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук // Вібрації в техніці та технологіях: всеукраїнський науково-технічний журнал.- Збірник праць Вінницького національного аграрного університету. - 2014. - Випуск 3 (75). - С. 84-93.

Левчук К. Г. Вплив обважнених бурильних труб на спектр поздовжніх коливань бурильного інструменту // Збірник «Механіка гіроскопічних систем». К., 2014. Вип.28. - С. 82-91.

Свешников А. Г. Лекции по математической физике / А. Г. Свешни-ков, А. Н. Боголюбов, В. В. Кравцов. - М: Московский ун-т, «Наука», 2004. – 351 с.

Кузнецов Е. А. Методы математической физики: курс лекций / Е. А. Кузнецов., Д. А. Шапиро. – Новосибирск. гос. ун-т, 2011. Ч. I. – 131 с.

Аладьев В. З. Программирование в пакетах Maple и Mathematica: Сравнительный аспект / В. З. Аладьев, В. К. Бойко, Е. А. Ровба. - Гродно: Гродненский госуниверситет, 2011. – 517 с.

Харченко Є. В. Дослідження динаміки вивільнення прихопленої колони труб / Є. В. Харченко, А. В. Гутий // Технічні вісті. – 2007. №1(25), 2(26). – С. 28-32.

Чарковський В. М. Про можливість застосування технології дискретно-розподілених ударних навантажень в КНБК для попередження заклинювань під час буріння свердловин / Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. №2(51) – С. 37-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-01

Номер

Розділ

Механіка