DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380411201451104

АЕРОДИНАМІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КРИЛА З СОНЯЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Віталій Віталійович Сухов, Ярослав С. Козей, А. С. Гетьман

Анотація


В роботі проведено обґрунтування загального підходу з визначення базових параметрів крила літака на сонячній енергії та розробка алгоритму для їх розрахунку. Визначено робочий діапазон відносної товщини крила літака на сонячній енергії. Для визначення зони для розміщення сонячних елементів встановлена залежність радіуса кривизни від відносної координати профілю та залежність коефіцієнта аеродинамічної якості від кута атаки для трьох типових профілів. Запропонований алгоритм для визначення базових параметрів крила літака на сонячній енергії та на основі алгоритму проведено розрахунок цих параметрів.


Ключові слова


літак на сонячній енергії; аеродинамічне проектування крила; параметри крила літака; сонячні елементи

Повний текст:

PDF

Посилання


Титоренко В. Н. Анализ состояния исследовательских работ по беспилотным высотным ЛA на солнечной энергии. Тез. докл. XXXVI чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К. Э. Циолковского. Калуга, 2001 г, с. 91-92.

Даник Ю. Г. Безпілотні літальні апарати: означення, класифікація, стан та перспективи розвитку і використання// Космічна наука і технологія.-2008.-№1-С. 30-43.

Трофименко А. П. Літаки на сонячних батареях – нові можливості космічної галузі України / А. П. Трофименко //Наука та інновації,2012. № 4, С. 5-9.

Сухов В. В., Козей Я. С. Проблеми створення БпЛА на сонячних елементах// Гіротехнології та конструювання літальних апаратів: Тези доп. учасн. ХVII наук.-техн. конф. студ. та молодих учених. – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 88 с.

Сухов В. В., Козей Я. С. Літак на сонячній енергії // Збірник тез науково-технічної конференції викладачів науковців аспірантів студентів ФАКС – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – 406 с.

Егер С. М. Проектирование самолетов: Учебник / С. М. Егер и др., под ред. С. М. Егера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983. – 616 с.

Вальков К. И. Лекции по основам геометрического моделирования /Учебное пособие. - Л.: ЛГУ, 1975. – 180 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: