DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380411201451021

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПОХИБКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТІВ НЕЛІНІЙНОЇ МЕТРОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ НАВІГАЦІЙНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА МЕТОДОМ ТЕСТОВИХ ПОВОРОТІВ В ГРАВІТАЦІЙНОМУ ПОЛІ ЗЕМЛІ

N. G. Chernyak, V. V. Rybak, S. V. Terokhin

Анотація


Розглянуто задачі визначення інструментальних похибок ідентифікації коефіцієнтів нелінійної метрологічної моделі навігаційного акселерометра при його калібруванні на одновісному поворотному стенді, та забезпечення заданої точності цього калібрування. Отримані аналітичні вирази для розрахунку відповідних похибок ідентифікації та умови до стендового обладнання, виконання яких забезпечує задану точність калібрування акселерометра. Експериментально підтверджено адекватність цих виразів та умов шляхом калібрування навігаційного акселерометра реальної  інерціальної навігаційної системи.


Ключові слова


навігаційний акселерометр; калібрування; ідентифікація; метрологічна модель; інструментальні похибки; задана точність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Устюгов М. Н. Калибровка акселерометра бесплатформенной инер-циальной навигационной системы / М. Н. Устюгов, М. A. Щипицына// Вестник ЮУрГУ, №14,2006 – С. 140-143.

Черняк Н. Г., Хазинедарлу Э. Калибровка навигационного маятнико-вого акселерометра методом тестовых поворотов в гравитационном по-ле Земли// Механіка гіроскопічних систем.- научн.-техн. збірник.- Київ, 2009.-Вип. 20.- С.81-91.

Черняк Н. Г., Хазинедарлу Э. Исследование метрологических харак-теристик навигационного маятникового компенсационного акселеро-метра с трансформаторным датчиком угла// Інформаційні системи, механіка та керування.- наук.-техн. збірник.- Київ, 2009.-Вип. 3.- С.5-20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: