Динамічна модель тепломасообмінних процесів у камері форсуночного зволоження

Ігор Миколайович Голінко, Анатолій Іванович Кубрак, Ірина Євгенівна Галицька

Анотація


Розглядається математичне моделювання динамічних процесів тепло- та масообміну для камери форсуночного зволоження, яка використовується в системах штучного мікроклімату для охолодження та адіабатного зволоження повітря. На основі рівнянь матеріального та теплового балансів отримано три рівноцінні моделі: у вигляді системи диференційних рівнянь; у просторі стану; у вигляді передатних функцій, які дозволяють проводити моделювання перехідних процесів у камері форсуночного зволоження за основними каналами впливу. Запропоновані математичні залежності зручно реалізувати у середовищі MatLAB. Приведено приклад моделювання перехідних процесів для форсуночного зволожувача промислового кондиціонера КЦКП-80, який виготовляється компанією ВЕЗА.

Динамічна модель форсуночного зволожувача може використовуватися спеціалістами із автоматизації для аналізу та налаштуванню параметрів систем керування промислових кондиціонерів.


Ключові слова


промисловий кондиціонер; камера форсуночного зволоження; динамічна модель; теплообмінні процеси; масообмінні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Голінко І. М. Аналіз та забезпечення ефективного керування системами штучного мікроклімату / І. М. Голінко, С. Г. Степаненко, І. Є. Галицька, В. Ю. Степаненко // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 - 18 квітня 2013 р., - Київ, 2013. С. 172–175.

Голінко І. М. Моделювання температурного режиму теплообмінника / І. М. Голінко, А. І. Кубрак., A. C. Кравченко // Східно-Європейский журнал передових технологій. –2010, №2/7(44). С. 24–27.

Голінко І. М. Нестаціонарна модель тепло– та масообміну для водяного охолоджувача / І. М. Голінко // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: тези доповідей ХII міжнародної науково–практичної конференції, 22–25 квітня 2014 р. –Київ, 2014. с.137.

Бондарь Е. С. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха / Е. С. Бондарь, А. С. Гордиенко / – К.: “Аванпост-Прим”, 2005. – 56 с.

Белова Е. М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях / Е. М. Белова. – М.: Евроклимат, 2006. – 640 с.

Стефанов Е. В. Инженерные системы зданий. Вентиляция и кондиционирование воздуха / Е. В. Стефанов. –СПб.: АВОК Северо–Запад, 2005. –399 с.

Коханский А. И. Идентификация передаточных функций охладителя наддувочного воздуха / А. И. Коханский, Э. М. Колпакчи // Науч.–тех. сб. Автоматизация судовых технических средств. 2007. Вып. 12, С.68–77.

Bensoussan A. Representation and Control of Infinite Dimensional Systems / Alain Bensoussan, Giuseppe Da Prato, Michel C. Delfour, Sanjoy K. Mitter. Birkhäuser Boston. 2007. –575p.

Системы кондиционирования воздуха – «ВЕЗА». Каталог 2012. – М.: Веза, 2012. –166 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380411201450602

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ігор Миколайович Голінко, Анатолій Іванович Кубрак, Ірина Євгенівна Галицька