АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МЕХАНІЧНИХ АЕРОДИНАМІЧНИХ ВАГІВ

Автор(и)

  • Валерий Петрович Зинченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Ukraine
  • Ли Вей Шэньянский аэрокосмический университет, Korea, Democratic People's Republic of
  • Анна Владимировна Сарыбога Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8745-3325

DOI:

https://doi.org/10.20535/2219-380411201450362

Ключові слова:

механічні аеродинамічні ваги, вагові елементи, математична теорія, математичне моделювання

Анотація

Розглядається математичне моделювання механічних аеродинамічних вагів (МАВ). Механічні аеродинамічні ваги є основним устаткуванням аеродинамічної труби при вагових дослідженнях. Математичне моделювання МАВ проводиться з метою перевірки коефіцієнтів вагових елементів на усіх діапазонах, визначення взаємовпливу вагових елементів і загального стану МАВ. Метод базується на математичній теорії планування експерименту

Для виявлення реальних властивостей МАВ використовується експериментально - статистична методологія і концепція математичної теорії планування експерименту. Це обумовлено тим, що МАВ є багатофакторною і досить складною системою для теоретичного дослідження.

Реалізовано алгоритм як складову частину інформаційної технології проектних досліджень складних технічних об'єктів. Комп'ютерна програма моделювання МАВ виконує пошук математичної моделі для заданого числа незалежних і залежних змінних. Вибір різних сукупностей незалежних і залежних змінних необмежений

Програма складається з основної програми і п'яти підпрограм, котрі використовуються для обчислення середніх і стандартних відхилень, кореляції, перегрупування взаємної кореляції, звернення матриць методом Жордана-гауса, виконання множинної лінійною регресії.

Застосування запропонованого методу математичного моделювання МАВ дозволяє: скоротити об'єм випробувань в 5 разів; повністю автоматизувати процес обробки і аналізу експериментальних досліджень; істотно скоротити час обробки і аналізу експериментальних досліджень; підвищити продуктивність аеродинамічної дозвукової труби за рахунок скорочення часу експериментальних досліджень.


Біографії авторів

Валерий Петрович Зинченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

доцент кафедри

Ли Вей, Шэньянский аэрокосмический университет

г. Шэньян

Анна Владимировна Сарыбога, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет авіаційних і космічних систем

кафедра приладів та систем керування літальними апаратами

Посилання

Горлин С. М. Экспериментальная аэромеханика. - М.: Высш. шк., 1970. - 423 с.

Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий // Ю. П.Адлер, Н. В. Маркова, Ю. В. Грановский / – М.: Наука, 1976. – 280 с.

Зінченко В. П. Методологія проектування первинних джерел інформації // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2001. - № 5. – С. 69 – 82.

Зинченко В. П. Метод математического моделирования механических аэродинамических весов// Вестник НТУУ "КПИ": Машиностроение, 2001. - Вып. № 41. – С. 79 – 86.

Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. - М.: Мир, 1973. - 975 с.

Зинченко В. П. Программный комплекс моделирования многокомпо-нентных измерительных систем// Технические и программные средства систем экологического мониторинга: Сб. науч. тр.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. - Киев, 1994. – С. 62 - 64.

Зінченко В. П. Математичне моделювання первинних джерел інфор-мації з застосуванням програмної системи STATISTICA //В. П. Зінченко, Н. П. Зінченко /вісник НАУ. - № 4(15), 2002. – С. 132 –143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-06

Номер

Розділ

Інформаційні системи