Розрахункова оцінка наявного діапазону центровок літального апарату замкненої просторової схеми

Дмитро Миколайович Зінченко, Олег Олександрович Хомінич

Анотація


Досліджується повздовжня статична стійкість різних компоновок літальних апаратів замкненої просторової системи за допомогою панельно-вихрового методу симетричних особливостей (PANSIM). Виконується комплекс параметричних досліджень впливу положення центру тяжіння на значення діапазону центровок ЛА замкненої просторової схеми в залежності від зміни довжини органів керування на передньому та задньому крилі.

Ключові слова


літальний апарат замкненої просторової схеми; діапазон центрівок; компонування; повздовжня статична стійкість, аеродинамічна якість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Проектирование самолетов: Учебник для вузов/ С. М. Егер, В. Ф. Мишин, Н. К. Лисейцев и др. Под ред. С. М. Егера. –– 3-е изд., пераб. и доп. –– М.: Машиностроение, 1983. –– 616 с.

Николаев Л. Ф. Аэродинамика и динамика полета транспортных самолетов: Учеб. для вуз. –– М.: Транспорт. 1990. –– 392 с.

Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965 г. 468 с. с ил.

Зинченко Д.Н. Методика расчета аэродинамических характеристик самолета с механизированным суперкритическим крылом [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.01/ Д. Н. Зинченко. – Киев, 2007.  150 с.

DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380412201546101

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Дмитро Миколайович Зінченко, Олег Олександрович Хомінич