DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804212019197612

Деякі підходи до оцінки ефективності космічної діяльності

Василий Григорьевич Лукомский, Анатолій Борисович Камелін

Анотація


Розглянуті окремі напрямки космічної діяльності з точки зору оцінки їх ефективності, можливих результатів реалізації космічних технологій в процесах вирішення пріоритетних загальнодержавних завдань, як економічний розвиток, збереження та розвиток науково-технічного потенціалу, екологічні питання.

Приведені можливі підходи до оцінки ефективності виконання проектів космічної діяльності.

Ключові слова


космічна діяльність; оцінка ефективності

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про космічну діяльність» №502/96-ВР від 15.11.1996. Концепція реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до2032 року. – К.: ДКА України, 2012. – 48 с.

Перспективы космических исследований Украины/ Науч. ред. О. П. Федоров. – К.: Академпериодика, 2011. – 240 с.

Федоров О. П., Самойленко Л. І., Колос Л. М. Про деякі підходи до оцінки ефективності державних наукових програм ISSN 1561-8889. Космічна наука і технологія. 2016. Т. 22. №4.

Федоров О. П., Колос Л. Н. Космическая деятельность Украины: под-ходы к созданию стратегии ISSN 1561-8889. Космічна наука і технологія. 2011. Т.17.№1.

Поспелов Д. А. Ситуационное управление. Теория и практика/ Д. А. Поспелов// М.: Наука, 1986. – 288 с.

Тоценко В. Г. Об одном подходе к поддержке принятия решений при-планировании исследований и развития. Ч. 2. Метод целевого динами-ческого оценивания альтернатив/ В. Г. Тоценко// Проблемы управления и информатики. – 2001. – №2. – С.127–139.

Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения/ Р. Штойер; М.: Радио и связь, 1992. – 504 с.

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: