DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804212019197611

Досвід використання ERG-систем у життєвому циклі виготовлення виробу на машинобудівному виробництві

Віталій Вікторович Сухов, Богдан Олександрович Корнійчук

Анотація


На сучасному етапі інноваційного розвитку машинобудування України авіаційна і ракетно-космічна галузі є рушійними силами, які визначають конкурентоспроможність країни і напрямки в розвитку науки.

         Незважаючи на прогресивність вище зазначених галузей сьогодні їх розвиток далеко не так динамічний, проходить в умовах дефіциту фінансових і людських ресурсів. У зв'язку з цим особу актуальність набуває проблема організації процесу управління ресурсним забезпеченням виробництва наукомісткої продукції.

         Управлінню стратегічними ресурсами присвячено ряд робіт. Їх детальний аналіз показав, що ця проблема вирішується не в достатньому обсязі і не розкриває підходи до вирішення завдання оптимізації ресурсного забезпечення створення наукоємної продукції на різних етапах її життєвого циклу з урахуванням галузевих особливостей і сучасного аналітичного інструментарію, в тому числі з використанням можливостей WEB середовища. Це обґрунтовує необхідність вдосконалення існуючих і розробки нових відповідних методичних інструментів, спрямованих на підвищення ефективності ресурсного забезпечення.

         Одним із найбільш ефективних і менш затратних підходів до вирішення цього питання є використання спеціалізованих систем планування ресурсів підприємства (ERP-систем).


Ключові слова


ERP-системи; створення наукоємної продукції; WEB середовище; спеціалізованих систем планування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Макаренко Н. О. Новая наука: Опыт, традиции, инновации. / Н. О Макаренко // Современные проблемы предприятий ракетно- космической промышленности и пути их решения / Н. О. Макаренко. – Красноярск, 2016. – (Новая наука: Опыт, традиции, инновации.). – С. 170–173.

Матвіїшин Є. Г. Стратегічне управління людськими ресурсами / Є. Г. Матвіїшин. – Львів, 2011. – (Навчальний посібник). Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами / І. Л. Петрова. – Київ, 2013. – (Навчальний посібник).

Никифоренко В. Г. Стратегічне управління людськими ресурсами / В. Г. Никифоренко. – Одеса, 2014. – (Навчальний посібник).

Башарина А. В. Финансовое положение и эффективность использования ресурсов предприятия / А. В. Башарина, Н. Н. Илышева, А. Ф. Черненко. – Москва, 2009. – (монография).

Волкова Т. В. Новая наука: Опыт, традиции, инновации / Т. В. Волкова, А. А. Довольнов, Д. А. Егоров // Назревшая необходимость модернизации ракетно-космической промышленности / Т. В. Волкова, А. А. Довольнов, Д. А. Егоров. – Красноярск, 2016. – (Новая наука: Опыт, традиции, инновации.). – С. 413–415.

https://www.it.ua/ – Головна сторінка IT-Enterprise

https://kctsoft.ru/ – Головна сторінка СуперОкна8

https://www.itokna.ua/ – Головна сторінка IT-Okna

Толстой С. А. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з предмета «Економіка, організація і планування виробництва» / С. А. Толстой. // КиАТ. – 2015.

Мирошниченко К. Д. Вопросы экономики / К. Д. Мирошниченко // Управление жизненным циклом товара / К. Д. Мирошниченко. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2010. – С. 28 31.

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: