DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804212019197610

Підвищення ефективності методів пошуку сенсора, що відмовив, у надлишкових вімірювчах кутової швидкості

Євгеній Михайлович Горєлов, Олександр Васильович Збруцький, Світлана Геннадіївна Щоголєва, Григорій Євсеевич Янкелевич

Анотація


Розглядаються надлишкові вимірювачі кутової швидкості (ВКШ), надлишковість в яких дозволяє забезпечити працездатність системи за наявності однієї або двох можливих несправностей та підвищити точність системи. Наведені методи ідентифікації сенсорів, що відмовили в процесі роботи. Ці методи полягають у порівнянні вихідних значень різних сенсорів між собою або розрахованих за інформацією з сенсорів проекції кутової швидкості; визначаються сенсори, які дають найбільше відхилення визначеної інформації від середньостатистичного значення. Проаналізовані найбільш ефективні методи пошуку сенсорів, що відмовили, в надлишкових ВКШ. Існуючі методи доопрацьовані так, щоб  забезпечити врахування можливого відхилення масштабних коефіцієнтів сенсорів кутової швидкості. Визначена оптимальна з точки зору точності та ефективності діагностики орієнтація осей чутливості вимірювачів. Наведений метод зі спрощенням обчислень, щоб зменшити вимоги до обчислювального пристрою. Наведені результати математичного моделювання роботи розглянутих методів при наявності сенсора, що відмовив та аналіз результатів.


Ключові слова


вимірювач кутової швидкості; структурна надлишковість; методи діагностики несправностей; орієнтація осей чутливості

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Епифанов А. Д. Избыточные системы управления летательными аппа-ратами. М.: Машиностроение, 1978, 144 с.

Водичева Л. В., Бельский Л. Н., Парышева Ю. В., Лысцов А. А. Инер-циальные измерительные блоки перспективных изделий ракетно-космической техники: обеспечение отказоустойчивости // Вестник Са-марского университета Аэрокосмическая техника, технологии и маши-ностроение. 2018. Т. 17, № 1. С. 28–44.

Водичева Л. В. Повышение надежности и точности бесплатформенного инерциального измерительного блока при избыточном количестве измерителей.

Измайлов Е. А., Чесноков Г. И., Троицкий В. А. Гордасевич А. А. Де-шевая, малогабаритная инерциальная навигационная система повы-шенной надежности.

Водичева Л. В., Лысцов А. А., Парышева Ю. В. Повышение отказо-устойчивости избыточного бесплатформенного инерциального измерительного блока // ХХII Санкт-Петербурская международная конференция по интегрированным навигационным системам, 2016 г. С. 113–116.

Негри С., Лабар Э., Линьон К., Брунштейн Э., Салаён Э. Новое поколение инерциальных навигационных систем на основе ВТГ для аппаратов, обеспечивающих запуск спутников // Гироскопия и навигация. 2016. Т. 24, № 1 (92). С. 49–59.

Патент RU 2573442 от 2014-07-28.Способ отбора достоверной информации и идентификации отказов акселерометров и датчиков угловой скорости при шести измерителях в каждом тракте в бесплатформенной инерциальной навигационной системе летательного аппарата.

Дишель В. Д., Трунов Ю. В., Межирицкий Е. Л., Казаков С. В., Маслов А. А. Лихоліт М. І., Горєлов Є. М., Щоголєва С. Г., Янкелевич Г. Є. «Методи пошуку сенсора, що відмовив в безплатформенному надлишковому векторному вимірювачі кінематичних параметрів руху», науково-технічна конференція «Проблеми розвитку глобальної системи звʼязку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM», м. Київ, Україна, 21-23.11.2018, с. 77.

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: