DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804212019197605

Метод розрахунку ресурсу авіаційних конструкцій постобробленням результатів кінцево елементних статичних розрахунків

Олександр Миколайович Бондаренко, Ірина Олександрівна Яценко

Анотація


В статті описано метод розрахунку ресурсу елементів планеру літака шляхом постоброблення результатів статичних розрахунків. В розрахунках використовується контурна модель крила літака та його нервюри із листового матеріалу. Моделі побудовані по теоретичній поверхні крила. Надано приклад розрахунку. Розрахунок здійснювався в кінцевоелементному пакеті типу MSN Nastran та математичному пакеті типу Mathcad Express. Виділено особливості методу розрахунку для авіаційних конструкцій.

Ключові слова


ресурс; метод кінцевих елементів; моделювання авіаційних конструкцій; постоброблення результатів статичних розрахунків

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агамиров Л. В., Райхер В. Л. – М: МЭИ, 2018. – 203 с. Берендеев Н. Н. Применение системы ANSYS к оценке усталостной долговечности. – Нижний Новгород: ННГУ. – 2006. – 83 с.

Феодосьев В. И. Сопротивление материалов – М.: Наука. – 1986. – 512 с.

Расчеты на прочность деталей машин: Справочник / Биргер И. А., Шор Б. Ф., Иосилевич Г. Б. – М. Машиностроение, 1993. – 640 с.

Вікіпедія: адреса https://uk.wikipedia.org/wiki/Границя_витривалості Регламент обслуговування літаків АН-24, АН-26. http://www.aviadocs.net/RLE/An-26/CD1/RTO/RO_24_26_500_06_ch1.pdf

Гребеньков О. А. Конструкция самолетов. – М.: Машиностроение. – 1984. – 240 с.

Болотин В. В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. – М.: Машиностроение, 1984. – 312 с.

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: