DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804202019194413

Інтегрування систем керування мікрокліматом в автоматизовану систему керування підприємством

Ігор Михайлович Голінко, Ірина Євгенівна Галицька

Анотація


Запропоновано методику інтегрування системи автоматичного керування для промислових комплексів штучного мікроклімату  в автоматизовані системи управління виробництвом. Розроблені авторами алгоритми автоматизованого керування кондиціонерами та багатофункціональні математичні моделі кліматичного обладнання в класі багатовимірних систем запропоновано використовувати на середньому рівні інтегрованої автоматизованої системи управління підприємством у системі підтримки та прийняття рішень. Це дозволить підвищити ефективність функціонування систем штучного мікроклімату при зміні умов експлуатації. Розроблені моделі, методи та алгоритми рекомендується використовувати на стадії проектування, налагодження та при експлуатації на середньому рівні оперативного керування виробництвом. Результати промислових впроваджень підтвердили високу ефективність автоматичних систем керування промислових кондиціонерів, що проектуються на основі застосування концептуально-інтегрованих систем.

Ключові слова


промисловий комплекс штучного мікроклімату; система автоматичного керування; математична модель; простір станів; підприємство; інтегрована автоматизована система управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пупена О. М. Огляд сучасних стандартів інтегрованого виробництва / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Р. Міркевич // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2016, № 8. – С. 63–74.

Голінко І. М. Принципи синтезу автоматичних систем керування промисловими кондиціонерами / І. М. Голінко // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2016, № 8. – С. 33–42.

Голінко І. М. Синтез системи керування штучним мікрокліматом із використанням відносної вологості та вологовмісту повітря в якості параметра стабілізації / І. М. Голінко, І. Є. Галицька //Інформаційні системи, механіка та керування. – 2015. № 13, С. 88-98. DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380413201566471

Голінко І. М. Оптимізація багатовимірних систем керування для комплексів штучного мікроклімату / І. М. Голінко, І. Є. Галицька // Прикарпатський вісник НТШ. Серія Число. –2016, № 1(33). – С. 61–73.

Голінко І. М. Процедура синтезу багатовимірного регулятора для прецизійного кондиціонера із паровим зволожувачем / І. М. Голінко, І. Є. Галицька // Механіка гіроскопічних систем. – 2017. № 34, С. 21-31. DOI: https://doi.org/10.20535/0203-3771342017130225

Голінко І. М. Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів / І. М. Голінко, І. Є. Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування.–2016, № 15. – С. 83–92. DOI: https://doi.org/10.20535/2219-380415201686207

Голінко І. М. Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера / І. М. Голінко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. –2014, № 6. – С. 27–34.

Голінко І. М. Математичне моделювання процесів тепло- та масообміну для камери парового зволоження / І. М. Голінко, І. Є. Галицька, В. Ю. Степаненко // Прикарпатський вісник НТШ. Серія Число. –2014, № 1(25). – С. 54–62.

Голінко І. М. Динамічна модель тепломасообмінних процесів у камері форсуночного зволоження / І. М. Голінко, А. І. Кубрак, І. Є. Галицька //Інформаційні системи, механіка та керування. – 2014. № 11, С. 61–71.

Голінко І. М. Промислове приміщення як динамічний елемент системи керування штучним мікрокліматом / І. М. Голінко, І. Є. Галицька //Інформаційні системи, механіка та керування. – 2018. № 18, С. 104‑114. DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804182018124840.

Рымкевич, А. А. Системный анализ оптимизации общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха / А. А. Рымкевич. –М.: Стройиздат, 2003. –272 с.

Рудакова, Г. В. Моделі та методи керування організаційно-технічними системами в критичних режимах функціонування: Монографія / Г. В. Рудакова. –Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С, 2014. –316 с.

Golinko, I. M. Engineering Method of Optimization of Digital Control Systems / I. M. Golinko, A. P. Ladanyuk, A. I. Kubrak //Journal of Automation and Information Sciences, 2014, Vol. 46, No. 2, p. 67–70.
Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: