DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804212019194279

Чисельне моделювання напружено-деформованого стану сильфоного компенсатора у системі забору повітря літака

Olga Mykolaivna Alekseichyk, Serhii Ivanovych Trubachev

Анотація


В роботі представлено чисельне моделювання напружено-деформованого стану сильфонного компенсатора у системі забору повітря літака. Сильфонні компенсатори є невід’ємною частиною багатьох систем подачі повітря чи рідин у багатьох установках та транспортних засобах. Для розв’язання задачі про визначення напружено-деформованого стану сильфонного компенсатора у системі забору повітря літака аналітичні методи є неефективними внаслідок складної геометрії, тому доцільно застосовувати чисельні методи розрахунку. Для побудови скінчено вимірної моделі застосовувались тривимірні скінченні елементи у вигляді тетраедра. Було проведено аналіз  напружено-деформованого стану сильфонного компенсатора та його основних складових: карданного кільця, хрестовини, внутрішнього кільця шарніра, зовнішнього кільця шарніра.


Ключові слова


сильфонний компенсатор; чисельне моделювання; напружено-деформований стан

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Trubachev S. I., Alekseychuk O. N. The calculation of the stress-strain state of the front landing gear transport aircraft. Інформаційні системи, механіка та керування – №11, 2014 р., – с. 88-92.

Trubachev S. I., Alekseychuk O. N. The strength calculation of energy system pipelines with bends by finite element method. Інформаційні системи, механіка та керування.– №12, 2015р. – с. 94-99.

Каплун А. Б. ANSYS в руках инженера : практическое руководство. –М.:УРСС, 2003. –275 с.

Copyright (c) 2019 Інформаційні системи, механіка та керування

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Індексування у Index Copernicus Journals Master List

Impact Factor ICV 2014: 50,96

Impact Factor ICV 2015: 62,14

Impact Factor ICV 2016: 66,68

Impact Factor ICV 2017:  

Impact Factor ICV 2018: