Інформація про автора

Chernenko, S., НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Україна